Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Markedsutvikling første halvår 2016

Dagligvaremarkedet vokste 3,2 prosent per juni, viser tall fra analysebyrået Nielsen. NorgesGruppen, inkludert kjøpmannseide butikker, økte med 7,7 prosent i samme periode.

Veksten skyldes at butikkene til NorgesGruppen gjør det bra i konkurransen om dagligvarekundene.

Matvareprisene steg 2,3 prosent fra juni 2015 til og med juni 2016. Dette er lavere enn konsumprisindeksen, som viser en vekst på 3,7 prosent i samme periode. Matvareprisene varierer gjennom året og må derfor vurderes over et lengre tidsperspektiv enn fra måned til måned. Lav kampanjeaktivitet i kombinasjon med prisøkninger fra leverandørene vil medføre at prisene går opp på sommeren. Deretter øker konkurranseintensiteten mellom dagligvarekjedene når ferien er over og skolen begynner. 

Konkurranseintensiteten i dagligvarebransjen har over tid økt, noe som kommer forbrukeren til gode. Markedet er preget av lavere vekstnivåer på grunn av sterkt prispress. Priskonkurransen påsken 2016 var blant de tøffeste periodene som er registrert i bransjen, med enormt prispress på enkelte varer. Prispresset i markedet medfører pressede marginer spesielt for lavprisaktøren KIWI. Omsetningsutviklingen for KIWI viser at stadig flere nye kunder handler i våre butikker.

NorgesGruppen forventer fortsatt sterkt kamp om kundene, sesongpriskonkurranse og økt pris- og marginpress, som betyr at den sterke priskonkurransen som startet i 2015 vedvarer. Utviklingen går i retning av lavere prisvekst og at omsetningen fortsetter å flytte seg fra supermarkeder til lavpris.

Markedsutviklingen viser at stadig flere forbrukere ønsker netthandel som en alternativ handleløsning for innkjøp av dagligvarer selv om det er små volumer i dag. Dagligvarekjeden MENY tester netthandel i tre butikker, med mulighet til å hente ferdigplukkede varer i butikk og få varene hjemkjørt. 

Segmentenes andeler pr. 2015

Årsutvikling i markedet

Press på marginer

NorgesGruppen