Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Merkevarevirksomhet

Merkevarevirksomheten i NorgesGruppen består av heleide produksjonsselskaper for varegrupper som er viktige for kundene, som for eksempel brød og bakervarer og egne merkevarer.

I underkant av tolv prosent av omsetningen i NorgesGruppens butikker er egne merkevarer. Andelen egne merkevarer i Norge er generelt lav, men har økt noe på grunn av behov for differensiering, kategoriutvikling og økt konkurransekraft for kjedene. Formålet med egne merkevarer er å gi forbrukerne valgfrihet og inspirerende produkter i tillegg til et prisgunstig alternativ til industriens merkevarer. Dette gjør vi ved å utfordre leverandørene innenfor varegrupper der merkevarene har høy markedsandel. I produktkategorier der det er få alternativer er det spesielt viktig å lansere flere egne varianter, slik at kundene får et best mulig utvalg. Varemerkene First Price, Eldorado og Unik står for det største salget, men andre merker som Folkets og Jacobs Utvalgte viser også en god utvikling.

Kvalitet og pris på brød og bakervarer blir ansett som en viktig faktor for kundens valg av butikk. Butikkene til NorgesGruppen har flere produkter fra lokale bakerier, mens flertallet av brødene er fra vår hovedleverandør Bakehuset. Det totale brødmarkedet har over flere år hatt en negativ vekst, men trenden flatet ut i 2015 og har stabilisert seg i 2016. Bakehuset har satset sterkt på å forsterke sin leverandørposisjon i produktsegmentet pølse- og hamburgerbrød i 2016. Sammen med tydeligere forbrukerkommunikasjon, lansering av små brød og utvikling av en større andel grovere og sunnere produkter, har dette bidratt til en positiv volum- og omsetningsutvikling for selskapet. Høsten 2016 startet Bakehuset leveranser til de største helseforetakene i Sør- og Midt-Norge.

2016 viser en positiv volumutvikling på kaffe for Joh. Johannson Kaffe og Solberg&Hansen i et totalmarked med tilnærmet likt forbruk som 2015. Evergood har styrket sin posisjon og står nå for nærmere 70 prosent av kaffeomsetningen til alle NorgesGruppens kjeder. Det har vært god tilgang på kvalitetskaffe gjennom 2016, i et marked med økte råvarepriser og en sterkere US dollar.

Matbørsen er NorgesGruppens eget kjøkken for matproduksjon. Selskapet produserer spiseferdige produkter til NorgesGruppens butikker og måltidsløsninger til egne merkevarer som Jacobs Utvalgte og Folkets. Arbeidet med saltreduksjon i produktene fortsetter i 2017, i tillegg til reduksjon av matsvinn. Gjennom vekst i dagligvaremarkedet og økt satsing i storhusholdningsmarkedet planlegger Matbørsen med god vekst de nærmeste årene.

NorgesGruppen