Historisk bransjeavtale om matsvinn

Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser. Nå er Regjeringen og den norske matbransjen enige om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.
23. juni 2017

Avtalen ble undertegnet fredag 23. juni, og er et resultat av ForMat-prosjektet som ble initiert i 2010.  

- Hele verdikjeden forplikter seg nå i fellesskap, fra primærnæring til servering og dagligvare, og med myndighetene i ryggen. Det er når man står sammen at man kommer alle lengst, ikke hver for oss, sier konsernsjef Runar Hollevik i NorgesGruppen.

I bærekraftsrapporten 2016 kan du lese om hvordan NorgesGruppen skal nå ambisjonen om å bli bærekraftig og klimanøytral.

NorgesGruppen har mål om å halvere sitt matsvinn allerede innen 2025, og er på god vei med tiltak som riktig vareflyt, nedprising av produkter som er i ferd med å gå ut på dato, overskuddsmat til veldedige organisasjoner og annet. 

- Vi har satt et konkret og offensivt mål, og selv om vi i løpet av de siste årene har gjort mye på området, må vi skru tempoet kraftig opp. Det er verken bra for lommeboka, miljøet eller samfunnet at spisbar mat går i søpla, derfor er dette en prioritert del av vårt bærekraftsarbeid. Alle er mot å kaste mat, og det å spre kunnskap og god matforståelse er en viktig del av arbeidet, sier Hollevik.

Her kan du lese om tidligere inngått matsvinnavtale i servieringsbransjen.

Avtalen ble undertegnet av representanter fra fem departementer; klima- og miljøminister Vidar Helgesen, barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet.  

Fra matbransjens side undertegnet følgende organisasjoner: Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge og Virke Hovedorganisasjon.