NorgesGruppens miljøfond for ansatte

NorgesGruppens miljøfond ble opprettet i 2013 for å hjelpe NorgesGruppens ansatte med å redusere sitt eget energiforbruk og klimautslipp. For å oppnå dette vil NorgesGruppen delfinansiere miljøtiltak som ansatte gjennomfører.
22. januar 2018

Miljøfondet videreføres for 2018. Den øvre grensen for fondet er satt til kr 7,5 millioner kroner og midlene fordeles ut fra førstemann til mølla prinsippet. 

Ansatte kan søke om støtte til strømbesparende tiltak i eget hjem. Tiltakene som støttes inkluderer blant annet etterisolering, kjøp av varmepumper og gjennomføring av andre tiltak knyttet til energiøkonomisering og fornybare energikilder.

Ansatte kan også søke om støtte miljøvennlige transporttiltak. Dette inkluderer støtte til kjøp av elektrisk bil, ladbar hybridbil, sykkel, elektrisk sykkel og periodekort for kollektivtransport. Fullstendig oversikt over støttemuligheter og hovedregler ligger her.

Hvem kan søke støtte?
Du må ha en stillingsprosent på minimum 50 % og selskapet du arbeider i må være minimum 50 % eid av NorgesGruppen. Støtten er et skattepliktig gode som vil bli innberettet som lønn for mottaker.

Hvordan søke om støtte?

  1. Miljøfondet har en øvre grense for tildeling av midler og ansatte er ikke garantert støtte. Det anbefales derfor på det sterkeste å søke og å vente på positivt svar fra miljøfondet før innkjøp/bestilling. Dette gjøres via søknadsskjemaet under og svaret vil komme ila ca. 3 uker (gjelder ikke fellesferie og jul/påske).
  2. Innkjøp og arbeid gjennomføres og kvitteringer for materiell/bil/periodekort og arbeid tas vare på.
  3. Ferdigmelding med kopi av fakturaer leveres via ferdigmeldingsskjemaet under og godkjenningsbrev mottas ila ca. 3 uker (gjelder ikke fellesferie og jul/påske). Støtten vil bli utbetalt første mulige lønnsutbetaling.

Linker til skjemaer:
Oversikt over støttemuligheter og regler
Søknadsskjema 2018
Ferdigmeldingsskjema 2018

Ved spørsmål ta kontakt med: norgesgruppensmiljofond@norgesgruppen.no

For ferdigmelding av søknader godkjent i 2017:

For ansatte som har fått sine søknader om støtte innvilget i 2017 skal ferdigmelding sendes til vår operatør AF Consult:

Skjema: Ferdigmeldingsskjema NorgesGruppens miljøfond for ansatte 2017

e-post:  norgesgruppensmiljofond@afconsult.com