Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

NorgesGruppens miljøfond for ansatte videreføres i 2017

Det er satt av syv millioner kroner til tiltak ansatte i NorgesGruppen gjør for å redusere eget energiforbruk og klimautslipp.
02. januar 2017

Tiltakene som støttes inkluderer blant annet etterisolering, sentralstyring av oppvarming, kjøp av varmepumper og gjennomføring av andre tiltak knyttet til fornybare energikilder.

Ansatte i NorgesGruppen kan også søke om støtte for mer miljøvennlig transport. Dette inkluderer støtte til kjøp av elektrisk bil, sykkel, elektrisk sykkel og periodekort for kollektivtransport.

Hva er nytt?
Fra 2017 kan ansatte søke om støtte til solceller.

Hvem kan søke?
Miljøfondet gjelder for ansatte i NorgesGruppen som har en stillingsprosent på minimum 50 %. Selskapet du arbeider i må være minimum 50 % eid av NorgesGruppen.

Alle spørsmål rundt NorgesGruppens miljøfond for ansatte, kan rettes til vår operatør Reinertsen AS:

e-post:  norgesgruppensmiljofond@afconsult.com

telefon: 45 21 08 39  (åpen man-fre kl 09:00-11:00 og 12:30-14:30)


NorgesGruppen