En bærekraftig verdikjede

Våre kunder skal være trygge på at varene de kjøper har riktig kvalitet, og er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø.

Våre kunder forventer at NorgesGruppen tar ansvar for produktene vi selger. I løpet av 2017 har vi etablert nye mål for skog og bærekraftig sjømat, og vi har satt i gang et arbeid for mer bærekraftig produkt- og emballasjedesign. Frem mot 2020 skal vi videre skjerpe innsatsen på overfiske og plastforsøpling. NorgesGruppen har et ansvar for å sikre god dyrevelferd for kjøtt vi kjøper i Norge, og det vi importerer.

I 2017 har vi gjennomført 160 beredskapssaker. Vi har lansert et nytt beredskapssystem som skal sikre bedre rutiner for mer effektiv og presis fjerning av produkter med kvalitetsfeil og mulig helsefare. 

Økonomiske muligheter og klimaendringer gjør at arbeidere forflytter seg stadig mer. Vi fortsetter derfor arbeidet med å kartlegge våre verdikjeder, og gjennomfører besøk og revisjoner for å sikre gode arbeidstakerrettigheter. I 2017 testet vi blant annet et digitalt verktøy for å skape bedre dialog mellom ansatte og ledelse på fabrikker i Thailand og Kina som produserer for våre egne merkevarer.

Frem mot 2020 vil vi jobbe videre innen viktige områder som ressursforvaltning, klimautslipp og forsøpling.

Resultater verdikjede 2017

Produktberedskap
Mål 2020
100%

Gjennomføring av rød beredskap (mulig helsefare) innen 2 timer og gul beredskap(kvalitetsfeil) innen 24 timer

Status 2017
100%

I 2017 har vi implementert nytt system for beredskap som skal sikre bedre og raskere varsling hvis produkter må trekkes fra markedet.

Leverandøroppfølging
Mål 2020
100%

Oppfølging mattrygghet, arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd

Status 2017
96%

96 % av hovedleverandører vurdert og tiltak iverksatt. Leverandører av varer med høy risiko (opprinnelsesland, råvare, varegruppe) følges ekstra opp.

Skog
Mål 2020
100%

Forhindre avskoging, med særlig fokus på soya, palmeolje, storfekjøtt og papir

Status 2017
Nytt mål

Policy og retningslinjer på palmeolje er implementert og oppfølging av leverandører iverksatt. Kartlegging foretatt for de andre prioriterte områdene.

Fisk og sjømat
Mål 2020
100%

Sikre god beskatningspraksis og ansvarlige fangst- og oppdrettsmetoder

Status 2017
Nytt mål

Stor andel bærekraftig fisk- og sjømat i dag. Området skal utvikles videre.

Bærekraftige forbrukervalg: Svanen
Mål 2020
+ 15%

Økt salg av etikk- og miljøsertifiserte produkter

Status 2017
+ 2,7%

Vi leverer i tråd med dagens markedsandel, men målet er ambisiøst. Vi må prioritere dette området ytterligere i årene som kommer.

Bærekraftige forbrukervalg: FairTrade
Mål 2020
+ 15%

Økt salg av etikk- og miljøsertifiserte produkter

Status 2017
+ 1,5%

Vi leverer i tråd med dagens markedsandel, men målet er ambisiøst. Vi må prioritere dette området ytterligere i årene som kommer.

Bærekraftige forbrukervalg: Økologi
Mål 2020
+ 15%

Økt salg av etikk- og miljøsertifiserte produkter

Status 2017
+ 8,4%

Vi leverer i tråd med dagens markedsandel, men målet er ambisiøst. Vi må prioritere dette området ytterligere i årene som kommer.

Relevante bærekraftsmål fra FN

Gjennom arbeidet med en bærekraftig verdikjede bidrar vi til å ivareta rettighetene til arbeidere, redusere belastningene på klima, miljø og ressurser, og sikre velferden for dyr til lands og i vannet. Vi vil bidra til et mer bærekraftig jordbruk, og i sum gjøre produksjon og forbruk mer bærekraftig.

Siste nytt om bærekraft

Vekk med hermetikken
Vekk med hermetikken

Ingen av NorgesGruppens egne merkevarer skal være i hermetikkbokser etter 2022.

Les mer
NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent
NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent

NorgesGruppen reduserte matsvinnet med 19 prosent mellom 2015 og 2017, og er dermed på god vei mot å nå målet om å halvere selskapets matkasting innen 2025.

Les mer
I dag åpner ASKO vindkraftverk
I dag åpner ASKO vindkraftverk

Vindkraftverket i Rogaland representerer en milepel i ASKO sitt arbeid med å bli klimanøytral.

Les mer
Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!