En bærekraftig verdikjede

Våre kunder skal være trygge på at varene de kjøper har riktig kvalitet og er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø.


Foto: Siddharth Selvarj

Våre kunder forventer at NorgesGruppen tar ansvar for produktene vi selger. Vi har mer enn 1200 leverandører med produkson i over 40 land. Vi jobber for at alle skal ha systemer for oppfølging av mattrygghet, arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd. Vi har også et særlig fokus for å bekjempe avskoging og uansvarlig fiskeri og havbruk. Se våre resultater i tabellen nedenfor. 

 

Resultater verdikjede 2018

Produktberedskap
Mål 2020
100%

Gjennomføring av rød beredskap (mulig helsefare) innen 2 timer.

Status 2018
91%

Flere interne enheter ble inkludert inn i rapporteringeni 2018. I tillegg ble rapporteringsverktøyet forbedret. Alle saker gjennomføres i henhold til myndighetskravene, men vi må jobbe enda mer med å overholde vår interne tidsfrist.

Leverandøroppfølging
Mål 2020
100%

Oppfølging mattrygghet, arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd

Status 2018
98%

98% våre hovedleverandører er vurdert til å ha tilstrekkelige systemer for å håndtere risiko i sine verdikjeder, eller har en oppfølgingsplan.

Avskoging
Mål 2020
100%

Forhindre avskoging med særlig fokus på soya, palmeolje, storfekjøtt og papir.

Status 2018
80%

Vi vurderer våre leverandører i forhold til våre forventninger om hvordan de arbeider for å sikre kontroll av avskogingsfrie verdikjeder. Måling og rapportering er under utvikling, og det oppgitte resultatet er et estimat.

Bærekraftige forbrukervalg: Svanen
Mål 2020
+ 15%

Økt salg av etikk- og miljøsertifiserte produkter

Status 2018
+ 11%

Sterk økning i svanemerkede produkter gode nylanseringer og salgsutvikling av bleier.

Bærekraftige forbrukervalg: FairTrade
Mål 2020
+ 15%

Økt salg av etikk- og miljøsertifiserte produkter

Status 2018
+8,1%

Økningen i FairTrade er drevet av salg av blomster og iskrem.

Bærekraftige forbrukervalg: Økologi
Mål 2020
+ 15%

Økt salg av etikk- og miljøsertifiserte produkter

Status 2018
+3,0%

Det er en nedgang av økologisertifisert frukt og grønt, og økningen skyldes salg av andre varer.

Fiskeri og sjømat
Mål 2020
100%

Sikre god beskatningspraksis og ansvarlige fangst- og oppdrettsmetoder

Status 2018

I 2017 ble det satt et nytt mål om å sikre bærekraftig beskatning og ansvarlige fangst- og oppdrettsmetoder for all fisk og sjømat i våre butikker. Fisk og sjømat som selges i våre butikker er i all hovedsak fremstilt i henhold til norske myndigheters krav og forvaltningspraksis, og anses som ansvarlig forvaltet og godt kontrollert. Vi arbeider fortsatt med utvikling av målbare bærekraftskriterier for enkelte arter, og kan derfor ikke vise til konkrete målinger for 2018.

Relevante bærekraftsmål fra FN

Gjennom arbeidet med en bærekraftig verdikjede bidrar vi til å ivareta rettighetene til arbeidere, redusere belastningene på klima, miljø og ressurser, og sikre velferden for dyr til lands og i vannet. Vi vil bidra til et mer bærekraftig jordbruk, og i sum gjøre produksjon og forbruk mer bærekraftig.

Siste nytt om bærekraft

Flere velger alternativer til kjøtt
Flere velger alternativer til kjøtt

Ferske salgstall fra NorgesGruppen viser at flere og flere handler vegetariske og veganske produkter i våre butikker. Hittil i år har disse produktene vokst med 20 prosent mot fjorårets tall.

Les mer
Videreutvikler det grønne matfatet
Videreutvikler det grønne matfatet

Fire nye prosjekter har fått midler til å utvikle nye fremtidige løsninger, samt øke kjennskap for norsk frukt, grønnsaker og bær. -Vi trenger ny teknologi for å kunne dyrke norsk jord på en mer bærekraftig og effektiv måte. Vi har stor tro på at disse løsningene kan bidra til både å ivareta og videreutvikle næringen, sier leder for Grofondet, Inger Longva Birkevold.

Les mer
Vi er alle forbrukere og en del av løsningen
Vi er alle forbrukere og en del av løsningen

Vi bor i et land med svært varierende klima, det gjør produksjonen av norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter uforutsigbart. -Vi har et ansvar for å tilrettelegge for grønne valg, men det er også viktig å huske på at man som forbruker har stor påvirkningskraft, sier kategorisjef for frukt og grønt i NorgesGruppen Pål Westby.

Les mer
Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!