En bærekraftig verdikjede

Våre kunder skal være trygge på at varene de kjøper har riktig kvalitet og er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø.


Foto: Siddharth Selvarj

Våre kunder forventer at NorgesGruppen tar ansvar for produktene vi selger. Vi har mer enn 1200 leverandører med produkson i over 40 land. Vi jobber for at alle skal ha systemer for oppfølging av mattrygghet, arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd. Vi har også et særlig fokus for å bekjempe avskoging og uansvarlig fiskeri og havbruk.

Se våre resultater for 2019 i tabellen nedenfor. 

 

Resultater 2019

Produktberedskap
Mål 2020
100%

Gjennomføring av rød beredskap (mulig helsefare) innen 2 timer.

Status 2019
95 %

Alle saker gjennomføres iht. lovkrav og bransjestandard. Arbeidet med å nå vårt interne mål fortsetter i 2020.

Leverandøroppfølging
Mål 2020
100%

Oppfølging mattrygghet, arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd

Status 2019
99 %

I 2019 har vi tatt i bruk enda flere datakilder, økt bruken av overvåkingsprøver og utvidet vår overvåking av media og hendelser i markedet. I 2019 har vi også jobbet mye med våre lokalmatleverandører og oppfølging iht. våre krav og forventninger.

Bærekraftige forbrukervalg
Mål 2020
+ 15%

Økt salg av etikk- og miljøsertifiserte produkter.

Status 2019
+ 3,6 %

Nedgang i salg av fairtrade-produkter, spesielt iskrem og blomster. Stabilt for økologi og økning innen Svanen og øvrige sertifiseringer (FSC, ASC, MSC, UTZ).

Avskoging
Mål 2020
100%

Andel leverandører* godkjent iht. NorgesGruppens policy.

Status 2019
81%

Det jobbes godt med målet om sporbare og avskogingsfrie verdikjeder, men målet for 2020 vil vi trolig ikke nå og presset på regnskogen fortsetter å øke fra andre markeder.

Fiskeri og havbruk
Mål 2020
100%

Andel av omsetning fra bærekraftige bestander og ansvarlige fangst- og oppdrettsmetoder.

Status 2019
97 %

97 prosent kommer fra verdikjeder med god sporbarhet og kontroll. Usikker status for 3 prosent av omsetningen.

Relevante bærekraftsmål fra FN

Gjennom arbeidet med en bærekraftig verdikjede bidrar vi til å ivareta rettighetene til arbeidere, redusere belastningene på klima, miljø og ressurser samt sikre velferden for dyr til lands og i vannet. Vi vil bidra til et mer bærekraftig jordbruk, og i sum gjøre produksjon og forbruk mer bærekraftig.

Siste nytt om bærekraft

Bærekraftig matproduksjon
Bærekraftig matproduksjon

NorgesGruppen ønsker å bidra til et mer bærekraftig jordbruk. N2 Applied har utviklet en teknologi som gir bønder mulighet til å produsere miljøvennlig gjødsel lokalt ved bruk av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

Les mer
ASKO lanserer verdens første hydrogendrevne lastebil
ASKO lanserer verdens første hydrogendrevne lastebil

I dag lanserte ASKO verdens første hydrogendrevne distribusjonsbiler. Distribusjonsbilene drives elektrisk med strøm fra brenselsceller som benytter hydrogen som drivstoff.

Les mer
Matnyttig er ute!
Matnyttig er ute!

Hvorfor spiser vi ikke mer fisk, hvordan ser den optimale emballasjen ut, og hva skjer med kaffen vår om vi ikke får bukt med klimaendringene? Les om alt dette og mer i Matnyttig!

Les mer
Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

I 2019 hadde NorgesGruppen god kundevekst, og driftsinntektene økte med 2,7 mrd. kroner. God kostnadskontroll i alle virksomheter bidro til fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling i et matmarked preget av lav vekst. Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft.