En bærekraftig verdikjede

Våre kunder skal være trygge på at varene de kjøper har riktig kvalitet og er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø.


Foto: Siddharth Selvarj

Våre kunder forventer at NorgesGruppen tar ansvar for produktene vi selger. Vi har mer enn 1200 leverandører med produkson i over 40 land. Vi jobber for at alle skal ha systemer for oppfølging av mattrygghet, arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd. Vi har også et særlig fokus for å bekjempe avskoging og uansvarlig fiskeri og havbruk.

Se våre resultater for 2019 i tabellen nedenfor. 

 

Resultater 2019

Produktberedskap
Mål 2020
100%

Gjennomføring av rød beredskap (mulig helsefare) innen 2 timer.

Status 2019
95 %

Alle saker gjennomføres iht. lovkrav og bransjestandard. Arbeidet med å nå vårt interne mål fortsetter i 2020.

Leverandøroppfølging
Mål 2020
100%

Oppfølging mattrygghet, arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd

Status 2019
99 %

I 2019 har vi tatt i bruk enda flere datakilder, økt bruken av overvåkingsprøver og utvidet vår overvåking av media og hendelser i markedet. I 2019 har vi også jobbet mye med våre lokalmatleverandører og oppfølging iht. våre krav og forventninger.

Bærekraftige forbrukervalg
Mål 2020
+ 15%

Økt salg av etikk- og miljøsertifiserte produkter.

Status 2019
+ 3,6 %

Nedgang i salg av fairtrade-produkter, spesielt iskrem og blomster. Stabilt for økologi og økning innen Svanen og øvrige sertifiseringer (FSC, ASC, MSC, UTZ).

Avskoging
Mål 2020
100%

Andel leverandører* godkjent iht. NorgesGruppens policy.

Status 2019
81%

Det jobbes godt med målet om sporbare og avskogingsfrie verdikjeder, men målet for 2020 vil vi trolig ikke nå og presset på regnskogen fortsetter å øke fra andre markeder.

Fiskeri og havbruk
Mål 2020
100%

Andel av omsetning fra bærekraftige bestander og ansvarlige fangst- og oppdrettsmetoder.

Status 2019
97 %

97 prosent kommer fra verdikjeder med god sporbarhet og kontroll. Usikker status for 3 prosent av omsetningen.

Relevante bærekraftsmål fra FN

Gjennom arbeidet med en bærekraftig verdikjede bidrar vi til å ivareta rettighetene til arbeidere, redusere belastningene på klima, miljø og ressurser samt sikre velferden for dyr til lands og i vannet. Vi vil bidra til et mer bærekraftig jordbruk, og i sum gjøre produksjon og forbruk mer bærekraftig.

Siste nytt om bærekraft

Liten kyllingprodusent reduserer plasten med 70 %
Liten kyllingprodusent reduserer plasten med 70 %

Hovelsrudkylling lanserer i disse dager en forpakning som reduserer plasten med over 70 prosent. De miljøvennlige forpakningene kommer med økologisk kyllingbryst i utvalgte Kiwi- og Spar-butikker.

Les mer
ASKO og NorgesGruppen etablerer rederi
ASKO og NorgesGruppen etablerer rederi

ASKO har nå signert kontrakt for bygging av to autonome og elektrisk drevne fartøy. Sjødronene skal inngå i en helelektrisk transportkjede for å sikre effektiv og utslippsfri transport.

Les mer
Bærekraftig matproduksjon
Bærekraftig matproduksjon

NorgesGruppen ønsker å bidra til et mer bærekraftig jordbruk. N2 Applied har utviklet en teknologi som gir bønder mulighet til å produsere miljøvennlig gjødsel lokalt ved bruk av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

Les mer
Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

I 2019 hadde NorgesGruppen god kundevekst, og driftsinntektene økte med 2,7 mrd. kroner. God kostnadskontroll i alle virksomheter bidro til fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling i et matmarked preget av lav vekst. Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft.