Et levende Norge

NorgesGruppen er landbrukets største handelspartner, og en viktig arbeidsgiver i distriktene gjennom butikkdrift i nærmere 89 prosent av landets kommuner. Det er lokal verdiskapning.

Vi jobber på mange områder for å sikre verdiskaping i hele landet. Den svært gode vekstsesongen for norsk frukt og grønt i 2016 påvirket salget i positiv retning i 2017. Samlet solgte vi 7,8 prosent mer norsk frukt og grønt, poteter og bær. Den gode utviklingen skyldes også bevisst jobbing og samarbeid i verdikjeden.

Lokalmatomsetningen forsetter å vokse, dog ikke like mye som tidligere. NorgesGruppen anser likevel veksten på 7,4 prosent som en god utvikling i omsetningen av lokalmat. Se våre resultater i tabellen nedenfor.  

I 2018 vil vi fokusere ytterligere på å spre kunnskap om norske produkter og deres lokale forankring gjennom Gartnermerket, og som samarbeidspartner for lokalmatleverandører.

Resultater distrikt 2017

Lokalmat
Mål 2020
2-5 prosentpoeng

2–5 prosentpoeng høyere omsetningsvekst enn veksten i NorgesGruppen totalt

Status 2017
7,4 prosent

NorgesGruppen hadde en totalvekst på 3,5 prosent fra 2016 til 2017. Vekst i lokalmatomsetningen var 7,4 prosent.

Lokalmat
Mål 2020
Best utvalg

NorgesGruppen skal være best på lokalmat blant dagligvarekjedene

Status 2017
Best utvalg

MENY ble rangert som best på lokalmat i Nielsens rapport Norske dagligvarekjeder. SPAR kom på andreplass, opp én plass fra 2016.

Distrikt
Mål 2020
Sterk tilstedeværelse

NorgesGruppen vil opprettholde sterk tilstedeværelse lokalt, og skal kunne tilby markedets beste betingelser for selvstendige kjøpmenn og butikker i distriktene

Status 2017
89%

NorgesGruppen hadde butikker i 89 prosent av landets kommuner i 2017. 1 021 av NorgesGruppens i alt 1 835 butikker er eid av selvstendige kjøpmenn.

Norske landbruksvarer
Mål 2020
Økt norsk produksjon

NorgesGruppen ønsker økt produksjon og omsetning av norske landbruksvarer

Status 2017
+ 7,8 %

Vår omsetning av norsk frukt, grønnsaker, bær og potet økte med 7,8 prosent i volum fra 2016 til 2017. Grønnsaker økte med 8,8 prosent.

Relevante bærekraftsmål fra FN

NorgesGruppen har butikker og lagere over hele landet, og derfor stor innvirkning på arbeidsplasser og bosetting, spesielt i distrikts-Norge. Å fremme et bærekraftig landbruk, og å støtte og utvikle små og mellomstore lokalmatleverandører, er eksempler på hvordan vi bidrar til å opprettholde økonomisk vekst i hele landet.

Siste nytt om bærekraft

Vekk med hermetikken
Vekk med hermetikken

Ingen av NorgesGruppens egne merkevarer skal være i hermetikkbokser etter 2022.

Les mer
NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent
NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent

NorgesGruppen reduserte matsvinnet med 19 prosent mellom 2015 og 2017, og er dermed på god vei mot å nå målet om å halvere selskapets matkasting innen 2025.

Les mer
I dag åpner ASKO vindkraftverk
I dag åpner ASKO vindkraftverk

Vindkraftverket i Rogaland representerer en milepel i ASKO sitt arbeid med å bli klimanøytral.

Les mer
Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!