Et levende Norge

NorgesGruppen bidrar til å styrke konkurransekraften til kjøpmenn og lokalmatprodusenter over hele landet.NorgesGruppen ønsker å være tilstede der folk bor. En sterk tilstedeværelse lokalt bidrar til bosetting og økonomisk utvikling i distriktene så vel som i byene. Vi jobber aktivt med bønder og mindre matprodusenter for å fremme lokalmat og norske landbruksvarer. På den måten bidrar vi også til et bedre matutvalg i våre butikker. Se våre resultater i tabellen nedenfor. 

Resultater distrikt 2018

Lokalmat
Mål 2020
2-5 prosentpoeng

Årlig mervekst i lokalmat skal være 2–5 prosentpoeng høyere enn totalveksten i NorgesGruppen.

Status 2018
2,2 prosentpoeng

Omsetningen av lokalmat økte med 5,2 prosent i 2018, mens dagligvarer i NorgesGruppen økte med 3,0 prosent.

Utvalg
Mål 2020
Best utvalg

NorgesGruppen skal være best på lokalmat blant dagligvarekjedene

Status 2018
Best utvalg

NorgesGruppen beholder sin ledende stilling på lokalmat blant dagligvarekjedene i Norge.

Distrikt
Mål 2020
Sterk tilstedeværelse

NorgesGruppen vil opprettholde sterk tilstedeværelse lokalt og kunne tilby markedets beste betingelser for selvstendige kjøpmenn og dagligvarebutikker i distriktene.

Status 2018
89%

NorgesGruppen hadde butikker i 89 prosent av landets kommuner i 2018. 1 009 av NorgesGruppens i alt 1 834 butikker er eid av selvstendige kjøpmenn. I tillegg har NorgesGruppen rundt 1 000 utsalgssteder innenfor servicehandel. Ca. 90 prosent av disse er drevet av selvstendig kjøpmenn.

Norske landbruksvarer
Mål 2020
Økt norsk produksjon

Økt produksjon og omsetning av norske landbruksvarer, spesielt innenfor frukt og grønt og varegrupper der det i dag er for lite varer.

Status 2018
0%

Det var gode avlinger og høy omsetning av norsk frukt og bær, men nedgang i produksjon og omsetning av grønnsaker grunnet den varme sommeren.

Relevante bærekraftsmål fra FN

NorgesGruppen har butikker og lagere over hele landet, og derfor stor innvirkning på arbeidsplasser og bosetting, spesielt i distrikts-Norge. Å fremme et bærekraftig landbruk, og å støtte og utvikle små og mellomstore lokalmatleverandører, er eksempler på hvordan vi bidrar til å opprettholde økonomisk vekst i hele landet.

Siste nytt om bærekraft

Bærekraftig matproduksjon
Bærekraftig matproduksjon

NorgesGruppen ønsker å bidra til et mer bærekraftig jordbruk. N2 Applied har utviklet en teknologi som gir bønder mulighet til å produsere miljøvennlig gjødsel lokalt ved bruk av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

Les mer
ASKO lanserer verdens første hydrogendrevne lastebil
ASKO lanserer verdens første hydrogendrevne lastebil

I dag lanserte ASKO verdens første hydrogendrevne distribusjonsbiler. Distribusjonsbilene drives elektrisk med strøm fra brenselsceller som benytter hydrogen som drivstoff.

Les mer
Matnyttig er ute!
Matnyttig er ute!

Hvorfor spiser vi ikke mer fisk, hvordan ser den optimale emballasjen ut, og hva skjer med kaffen vår om vi ikke får bukt med klimaendringene? Les om alt dette og mer i Matnyttig!

Les mer
Magasinet Matnyttig

Magasinet Matnyttig

Fremtidens matopplevelser krever nye løsninger