Et levende Norge

NorgesGruppen bidrar til å styrke konkurransekraften til kjøpmenn og lokalmatprodusenter over hele landet.NorgesGruppen ønsker å være tilstede der folk bor. En sterk tilstedeværelse lokalt bidrar til bosetting og økonomisk utvikling i distriktene så vel som i byene. Vi jobber aktivt med bønder og mindre matprodusenter for å fremme lokalmat og norske landbruksvarer. På den måten bidrar vi også til et bedre matutvalg i våre butikker. Se våre resultater i tabellen nedenfor. 

Resultater distrikt 2018

Lokalmat
Mål 2020
2-5 prosentpoeng

Årlig mervekst i lokalmat skal være 2–5 prosentpoeng høyere enn totalveksten i NorgesGruppen.

Status 2018
2,2 prosentpoeng

Omsetningen av lokalmat økte med 5,2 prosent i 2018, mens dagligvarer i NorgesGruppen økte med 3,0 prosent.

Utvalg
Mål 2020
Best utvalg

NorgesGruppen skal være best på lokalmat blant dagligvarekjedene

Status 2018
Best utvalg

NorgesGruppen beholder sin ledende stilling på lokalmat blant dagligvarekjedene i Norge.

Distrikt
Mål 2020
Sterk tilstedeværelse

NorgesGruppen vil opprettholde sterk tilstedeværelse lokalt og kunne tilby markedets beste betingelser for selvstendige kjøpmenn og dagligvarebutikker i distriktene.

Status 2018
89%

NorgesGruppen hadde butikker i 89 prosent av landets kommuner i 2018. 1 009 av NorgesGruppens i alt 1 834 butikker er eid av selvstendige kjøpmenn. I tillegg har NorgesGruppen rundt 1 000 utsalgssteder innenfor servicehandel. Ca. 90 prosent av disse er drevet av selvstendig kjøpmenn.

Norske landbruksvarer
Mål 2020
Økt norsk produksjon

Økt produksjon og omsetning av norske landbruksvarer, spesielt innenfor frukt og grønt og varegrupper der det i dag er for lite varer.

Status 2018
0%

Det var gode avlinger og høy omsetning av norsk frukt og bær, men nedgang i produksjon og omsetning av grønnsaker grunnet den varme sommeren.

Relevante bærekraftsmål fra FN

NorgesGruppen har butikker og lagere over hele landet, og derfor stor innvirkning på arbeidsplasser og bosetting, spesielt i distrikts-Norge. Å fremme et bærekraftig landbruk, og å støtte og utvikle små og mellomstore lokalmatleverandører, er eksempler på hvordan vi bidrar til å opprettholde økonomisk vekst i hele landet.

Siste nytt om bærekraft

Matbørsen er vinner av Mangfoldsprisen 2019
Matbørsen er vinner av Mangfoldsprisen 2019

Matbørsen ble i dag tildelt Mangfoldsprisen 2019 under regjeringens integreringskonferanse, som er regjeringens utmerkelse for bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Les mer
Fiskekonsumet fra minus til pluss
Fiskekonsumet fra minus til pluss

For første gang på tre år øker fiskesalget i NorgesGruppens butikker.

Les mer
Matsvinnet i Norge går ned, men det kastes for mye mat
Matsvinnet i Norge går ned, men det kastes for mye mat

I 2018 kastet matbransjen mat for 20,6 milliarder kroner. NorgesGruppen har tatt grep med nedprising av varer, bedre merking og lenger holdbarhetstid hos forbruker - Å redusere matsvinn er utelukkende positivt, sier kommunikasjonsrådgiver for bærekraft i NorgesGruppen, Dyveke Elset.

Les mer
Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!