Et levende Norge

NorgesGruppen samarbeider med kjøpmenn, landbruket og lokalmatprodusenter for å oppnå lokal verdiskaping – i hele landet.


NorgesGruppen ønsker å være tilstede der folk bor. En sterk tilstedeværelse lokalt bidrar til bosetting og økonomisk utvikling i distriktene så vel som i byene. Vi jobber aktivt med bønder og mindre matprodusenter for å fremme lokalmat og norske landbruksvarer. På den måten bidrar vi også til et bedre matutvalg i våre butikker. Se våre resultater i tabellen nedenfor. 

Resultater distrikt 2018

Lokalmat
Mål 2020
2-5 prosentpoeng

Årlig mervekst i lokalmat skal være 2–5 prosentpoeng høyere enn totalveksten i NorgesGruppen.

Status 2018
2,2 proesentpoeng

Omsetningen av lokalmat økte med 5,2 prosent i 2018, mens dagligvarer i NorgesGruppen økte med 3,0 prosent.

Utvalg
Mål 2020
Best utvalg

NorgesGruppen skal være best på lokalmat blant dagligvarekjedene

Status 2018
Best utvalg

NorgesGruppen beholder sin ledende stilling på lokalmat blant dagligvarekjedene i Norge.

Distrikt
Mål 2020
Sterk tilstedeværelse

NorgesGruppen vil opprettholde sterk tilstedeværelse lokalt og kunne tilby markedets beste betingelser for selvstendige kjøpmenn og dagligvarebutikker i distriktene.

Status 2018
89%

NorgesGruppen hadde butikker i 89 prosent av landets kommuner i 2018. 1 009 av NorgesGruppens i alt 1 834 butikker er eid av selvstendige kjøpmenn. I tillegg har NorgesGruppen rundt 1 000 utsalgssteder innenfor servicehandel. Ca. 90 prosent av disse er drevet av selvstendig kjøpmenn.

Norske landbruksvarer
Mål 2020
Økt norsk produksjon

Økt produksjon og omsetning av norske landbruksvarer, spesielt innenfor frukt og grønt og varegrupper der det i dag er for lite varer.

Status 2018
0%

Det var gode avlinger og høy omsetning av norsk frukt og bær, men nedgang i produksjon og omsetning av grønnsaker grunnet den varme sommeren.

Relevante bærekraftsmål fra FN

NorgesGruppen har butikker og lagere over hele landet, og derfor stor innvirkning på arbeidsplasser og bosetting, spesielt i distrikts-Norge. Å fremme et bærekraftig landbruk, og å støtte og utvikle små og mellomstore lokalmatleverandører, er eksempler på hvordan vi bidrar til å opprettholde økonomisk vekst i hele landet.

Siste nytt om bærekraft

Flere velger alternativer til kjøtt
Flere velger alternativer til kjøtt

Ferske salgstall fra NorgesGruppen viser at flere og flere handler vegetariske og veganske produkter i våre butikker. Hittil i år har disse produktene vokst med 20 prosent mot fjorårets tall.

Les mer
Videreutvikler det grønne matfatet
Videreutvikler det grønne matfatet

Fire nye prosjekter har fått midler til å utvikle nye fremtidige løsninger, samt øke kjennskap for norsk frukt, grønnsaker og bær. -Vi trenger ny teknologi for å kunne dyrke norsk jord på en mer bærekraftig og effektiv måte. Vi har stor tro på at disse løsningene kan bidra til både å ivareta og videreutvikle næringen, sier leder for Grofondet, Inger Longva Birkevold.

Les mer
Vi er alle forbrukere og en del av løsningen
Vi er alle forbrukere og en del av løsningen

Vi bor i et land med svært varierende klima, det gjør produksjonen av norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter uforutsigbart. -Vi har et ansvar for å tilrettelegge for grønne valg, men det er også viktig å huske på at man som forbruker har stor påvirkningskraft, sier kategorisjef for frukt og grønt i NorgesGruppen Pål Westby.

Les mer
Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!