Et mangfoldig Norge

NorgesGruppen sysselsetter 40 000 personer. Vi ønsker å tilby gode arbeidsplasser hvor mennesker trives og utvikler seg, og ser stor verdi i å gi jobberfaring til dem som står utenfor arbeidslivet.

Matbørsen til mangfold

Som en av landets største private arbeidsgivere, har NorgesGruppen en viktig rolle i den norske sysselsettingen. Det er et ansvar, og en glede, å være arbeidsgiver for mange som har sitt første møte med arbeidslivet. Våre kjeder jobber aktivt med å rekruttere lærlinger og tilby arbeidstreningsplasser. I tillegg er god kjønnsbalanse viktig. I dag har NorgesGruppen totalt sett god kjønnsbalanse, men det er store variasjoner mellom ulike deler av virksomheten vår. Se resultater for 2019 i tabellen nedenfor. 

Resultater mangfold 2019

Lærlinger
Mål 2020
500

Minimum 500 løpende lærlingekontrakter årlig

Status 2019
473

Antallet lærlingplasser økte i alle virksomhetene. Det er fokus på kvalitet, oppfølging og gode lærlingsamlinger.

Arbeidstreningsplasser
Mål 2020
1100

Minimum 1100 arbeidstreningsplasser årlig

Status 2018
1008

Antallet har gått ned, men vil naturlig variere. Det er fortsatt sterkt fokus på god kvalitet i arbeidstreningsperioden.

Kjønnsbalanse
Mål 2020
40%-60%

Det skal være minimum 40% av hvert kjønn i alle deler av virksomhetne

Status 2019
49,8 % kvinner og 50,2 % menn

Totalt har NorgesGruppen god kjønnsbalanse, men det er for stor variasjon mellom de ulike delene av virksomheten.I 2019 var det 42 % kvinnelige kjøpmenn og butikksjefer, og 58 % menn. Blant topp- og mellomledere var 74% menn og 26% kvinner.

Relevante bærekraftsmål fra FN

 

NorgesGruppen skal ivareta rettighetene, helsen og sikkerheten til våre ansatte og de arbeidstakerne som er tilknyttet vår verdikjede. Det betyr blant annet lik lønn for likt arbeid, god integrering, likestilling mellom kjønn og et godt læringsmiljø. Vi dobler antall lærlinger og arbeidstreningsplasser fram mot 2020.

Siste nytt om bærekraft

Bærekraftig matproduksjon
Bærekraftig matproduksjon

NorgesGruppen ønsker å bidra til et mer bærekraftig jordbruk. N2 Applied har utviklet en teknologi som gir bønder mulighet til å produsere miljøvennlig gjødsel lokalt ved bruk av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

Les mer
ASKO lanserer verdens første hydrogendrevne lastebil
ASKO lanserer verdens første hydrogendrevne lastebil

I dag lanserte ASKO verdens første hydrogendrevne distribusjonsbiler. Distribusjonsbilene drives elektrisk med strøm fra brenselsceller som benytter hydrogen som drivstoff.

Les mer
Matnyttig er ute!
Matnyttig er ute!

Hvorfor spiser vi ikke mer fisk, hvordan ser den optimale emballasjen ut, og hva skjer med kaffen vår om vi ikke får bukt med klimaendringene? Les om alt dette og mer i Matnyttig!

Les mer
Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

I 2019 hadde NorgesGruppen god kundevekst, og driftsinntektene økte med 2,7 mrd. kroner. God kostnadskontroll i alle virksomheter bidro til fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling i et matmarked preget av lav vekst. Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft.