Et mangfoldig Norge

Som en av Norges største arbeidsgivere, ønsker vi å gi jobberfaring og arbeidsfellesskap til de som står utenfor arbeidslivet.

 

Innen 2020 skal vi ha tilbud om 500 løpende lærlingeplasser, og 1 100 arbeidstreningsplasser, og vi er på god vei. 

I 2017 har vi styrket arbeidet med å ansette og knytte til oss lærlinger og mennesker som trenger arbeidstrening. Innsatsen har resultert i en økende andel lærlinger i våre virksomheter. Mange velger å gå over i fast ansettelse etter fullført lærlingprogram, og virksomhetene får på samme tid dekket sitt behov for fagkompetanse. Bak satsingen på lærlinger og arbeidstreningsplasser står ledere som bidrar til at lærlingperioden eller arbeidstreningsperioden gir kompetanse og jobberfaring av verdi.

Vi opplever stor interesse for ledige stillinger, uavhengig av om det er en medarbeiderstilling, eller en stilling som krever høyere utdanning. I Universum sin årlige kåring av Norges mest attraktive arbeidsgivere rangerte studentene NorgesGruppen øverst i vår bransje i 2017. For andre år på rad vant vi prisen som beste innen «retailers» blant yrkesaktive. Se våre resultater i tabellen nedenfor.

Kjedene vil fortsette arbeidet med lærlingeplasser og arbeidstreningsplasser frem mot 2020. 

Resultater mennesker og mangfold 2017

Lærlinger
Mål 2020
500

Minimum 500 løpende lærlingekontrakter årlig

Status 2017
376

Enhetene har gjennom 2017 økt antall kvalifiserte lærlingebedrifter og dermed tilbudet om lærlingekontrakt på ulike fagområder. Økningen for 2017 er svært positiv, og for detalj og engros er det mulig å nå målet for 2020. Målene satt for industri og administrasjon er for ambisiøse i forhold til det som vil være mulig frem mot 2020.

Arbeidstreningsplasser
Mål 2020
1100

Minimum 1100 arbeidstreningsplasser årlig

Status 2017
835

Det er 835 personer som har gjennomført arbeidstrening på en av våre arbeidsplasser i løpet av 2017. 731 personer i detaljleddet, 86 personer i engros og 18 innen industri. Det tilrettelegges for et godt arbeidstreningsprogram for en tidsbestemt periode. For mange gir dette tilbud om fast ansettelse. Samarbeidet med NAV og andre partnere fungerer godt.

Relevante bærekraftsmål fra FN

NorgesGruppen skal ivareta rettighetene, helsen og sikkerheten til våre ansatte, og de arbeidstakerne som er tilknyttet vår verdikjede. Det betyr blant annet lik lønn for likt arbeid, god integrering og et godt læringsmiljø. Vi dobler nå både antall lærlinger og arbeidstreningsplasser frem mot 2020.

Siste nytt om bærekraft

Vekk med hermetikken
Vekk med hermetikken

Ingen av NorgesGruppens egne merkevarer skal være i hermetikkbokser etter 2022.

Les mer
NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent
NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent

NorgesGruppen reduserte matsvinnet med 19 prosent mellom 2015 og 2017, og er dermed på god vei mot å nå målet om å halvere selskapets matkasting innen 2025.

Les mer
I dag åpner ASKO vindkraftverk
I dag åpner ASKO vindkraftverk

Vindkraftverket i Rogaland representerer en milepel i ASKO sitt arbeid med å bli klimanøytral.

Les mer
Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!