Et mangfoldig Norge

NorgesGruppen ønsker å tilby gode arbeidsplasser hvor mennesker trives og utvikler seg. Vi ser stor verdi i å gi jobberfaring til dem som står utenfor arbeidslivet.

NorgesGruppen arbeider med å sikre mangfold i virksomheten for å tilegne oss den kompetansen vi trenger for å drive bærekraftig. Vi sysselsetter rundt 41 000 personer med flere enn 70 nasjonaliteter. Mange har sitt første møte med arbeidlivet hos oss. Våre kjeder jobber aktivt med å rekruttere lærlinger og tilby arbeidstreningsplasser. I tillegg er kjønnsbalanse viktig for NorgesGruppen. I dag har NorgesGruppen god kjønnsbalanse, men det er store variasjoner mellom ulike deler av virksomheten vår. Se resultater i tabellen nedenfor. 

Resultater mangfold 2018

Lærlinger
Mål 2020
500

Minimum 500 løpende lærlingekontrakter årlig

Status 2018
437

Det har vært jobbet godt med å rekruttere lærlinger, og antallet lærlingplasser økte i alle NorgesGruppens virksomhetsområder. I 2018 hadde detalj 328 lærlinger, engros 97 lærlinger, også var det 12 lærlinger i øvrige virksomheter.

Arbeidstreningsplasser
Mål 2020
1100

Minimum 1100 arbeidstreningsplasser årlig

Status 2018
1081

Det har vært en god økning i antall arbeidstreningsplasser i alle NorgesGruppens virksomhetsområder. I 2018 hadde detalj og engros henholdsvis 945 og 105 arbeidstreningsplasser. Det var også 31 arbeidstreningplasser i øvrig virksomhet.

Kjønnsbalanse
Ikke tidsbestemt
40%-60%

Det skal være minimum 40% av hvert kjønn i alle deler av virksomhetne

Status 2018
50,4% kvinner og 49,6% menn

Totalt har NorgesGruppen god kjønnsbalanse, men det er for stor variasjon mellom ulike deler av virksomheten. I 2018 var det 39,2% kvinnelige kjøpmenn og butikksjefer og 60,8% menn. Blant topp- og mellomledere var 74% menn og 26% kvinner.

Relevante bærekraftsmål fra FN

 

NorgesGruppen skal ivareta rettighetene, helsen og sikkerheten til våre ansatte, og de arbeidstakerne som er tilknyttet vår verdikjede. Det betyr blant annet lik lønn for likt arbeid, god integrering og et godt læringsmiljø. Vi dobler nå både antall lærlinger og arbeidstreningsplasser frem mot 2020.

Siste nytt om bærekraft

Flere velger alternativer til kjøtt
Flere velger alternativer til kjøtt

Ferske salgstall fra NorgesGruppen viser at flere og flere handler vegetariske og veganske produkter i våre butikker. Hittil i år har disse produktene vokst med 20 prosent mot fjorårets tall.

Les mer
Videreutvikler det grønne matfatet
Videreutvikler det grønne matfatet

Fire nye prosjekter har fått midler til å utvikle nye fremtidige løsninger, samt øke kjennskap for norsk frukt, grønnsaker og bær. -Vi trenger ny teknologi for å kunne dyrke norsk jord på en mer bærekraftig og effektiv måte. Vi har stor tro på at disse løsningene kan bidra til både å ivareta og videreutvikle næringen, sier leder for Grofondet, Inger Longva Birkevold.

Les mer
Vi er alle forbrukere og en del av løsningen
Vi er alle forbrukere og en del av løsningen

Vi bor i et land med svært varierende klima, det gjør produksjonen av norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter uforutsigbart. -Vi har et ansvar for å tilrettelegge for grønne valg, men det er også viktig å huske på at man som forbruker har stor påvirkningskraft, sier kategorisjef for frukt og grønt i NorgesGruppen Pål Westby.

Les mer
Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!