Et mangfoldig Norge

Varehandelen integrerer store arbeidsgrupper inn i arbeidslivet. NorgesGruppen sysselsetter 40 000 personer fra 70 nasjonaliteter.


NorgesGruppen ønsker å tilby gode arbeidsplasser hvor mennesker trives og utvikler seg. Vi ser stor verdi i å gi jobberfaring til dem som står utenfor arbeidslivet.

NorgesGruppen arbeider med å sikre mangfold i virksomheten for å tilegne oss den kompetansen vi trenger for å drive bærekraftig. Mange har sitt første møte med arbeidlivet hos oss. Våre kjeder jobber aktivt med å rekruttere lærlinger og tilby arbeidstreningsplasser. I tillegg er kjønnsbalanse viktig for NorgesGruppen. I dag har NorgesGruppen god kjønnsbalanse, men det er store variasjoner mellom ulike deler av virksomheten vår. Se resultater i tabellen nedenfor. 

Resultater mangfold 2018

Lærlinger
Mål 2020
500

Minimum 500 løpende lærlingekontrakter årlig

Status 2018
437

Det har vært jobbet godt med å rekruttere lærlinger, og antallet lærlingplasser økte i alle NorgesGruppens virksomhetsområder. I 2018 hadde detalj 328 lærlinger, engros 97 lærlinger, også var det 12 lærlinger i øvrige virksomheter.

Arbeidstreningsplasser
Mål 2020
1100

Minimum 1100 arbeidstreningsplasser årlig

Status 2018
1081

Det har vært en god økning i antall arbeidstreningsplasser i alle NorgesGruppens virksomhetsområder. I 2018 hadde detalj og engros henholdsvis 945 og 105 arbeidstreningsplasser. Det var også 31 arbeidstreningplasser i øvrig virksomhet.

Kjønnsbalanse
Ikke tidsbestemt
40%-60%

Det skal være minimum 40% av hvert kjønn i alle deler av virksomhetne

Status 2018
50,4% kvinner og 49,6% menn

Totalt har NorgesGruppen god kjønnsbalanse, men det er for stor variasjon mellom ulike deler av virksomheten. I 2018 var det 39,2% kvinnelige kjøpmenn og butikksjefer og 60,8% menn. Blant topp- og mellomledere var 74% menn og 26% kvinner.

Relevante bærekraftsmål fra FN

 

NorgesGruppen skal ivareta rettighetene, helsen og sikkerheten til våre ansatte, og de arbeidstakerne som er tilknyttet vår verdikjede. Det betyr blant annet lik lønn for likt arbeid, god integrering og et godt læringsmiljø. Vi dobler nå både antall lærlinger og arbeidstreningsplasser frem mot 2020.

Siste nytt om bærekraft

Matnyttig er ute!
Matnyttig er ute!

Hvorfor spiser vi ikke mer fisk, hvordan ser den optimale emballasjen ut, og hva skjer med kaffen vår om vi ikke får bukt med klimaendringene? Les om alt dette og mer i Matnyttig!

Les mer
Øker innsatsen for å bevare regnskogen
Øker innsatsen for å bevare regnskogen

Den urovekkende situasjonen i Brasil krever at næringslivet øker sin innsats for å stanse avskogingen, skriver fagsjef for bærekraftig handel i NorgesGruppen, Bjart T. Pedersen

Les mer
Matbørsen er vinner av Mangfoldsprisen 2019
Matbørsen er vinner av Mangfoldsprisen 2019

Matbørsen ble i dag tildelt Mangfoldsprisen 2019 under regjeringens integreringskonferanse, som er regjeringens utmerkelse for bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Les mer
Magasinet Matnyttig

Magasinet Matnyttig

Fremtidens matopplevelser krever nye løsninger