Et miljøvennlig Norge

NorgesGruppen vil bidra til å kutte klimagassutslipp og redusere miljøbelastningene av vår virksomhet. Vår ambisjon er å bli klimanøytral.

NorgesGruppen skal være ledende innen miljøvennlig transport, butikk- og lagerdrift. Dette innebærer blant annet innsats for grønnere drivstoff, redusert matsvinn, samt energieffektivisering og produksjon av fornybar energi. Se våre mål for 2020 og resultater for 2018 i tabellen nedenfor.

I 2018 ble det også vedtatt et nytt mål om å redusere plastbruk med 20 prosent innen 2025. 

Resultater miljø 2018

Fornybart drivstoff
Mål 2020
100 %

100 prosent fornybart drivstoff i inngående og utgående distribusjon

Status 2018
34 %

Vi ønsker ikke å bruke palmeolje i vårt drivstoff. Fornybart drivstoff uten palmeolje som fungerer under kalde forhold eksisterer ikke i dag. Målet for 2020 vil derfor ikke nås fullt ut.

HFK-gasser
Mål 2020
-75 % fra 2010

75 prosent reduksjon av utslipp av HFK-gasser fra 2010

Status 2018
-68%

Utslippene er redusert gjennom utfasing av HFK, og utskifting av anlegg med høy sannsynlighet for lekkasjer.

Energieffektivisering
Mål 2020
18 % fra 2010

18 prosent energieffektivisering fra 2010

Status 2018
11%

Økt kjøle-og frysekapasitet demper effekten av tiltakene. Målet for 2020 vil ikke nås fullt ut.

Fornybar energi
Mål 2020
11 %

11 prosent egenprodusert eller utløst fornybar energi

Status 2018
4,5 %

ASKOs vindkraftverk i Rogaland startet produksjonen i 2018 og vil gi full effekt i 2019.

Matavfall til biogass eller dyrefór
Mål 2020
100 %

100 prosent av matavfallet går til biogass eller dyrefór

Status 2018
86 %

Butikker i flere områder av landet har fått mulighet til å levere matavfall til biogass.

Kildesortering
Mål 2020
85 %

85 prosent kildesortering av avfallet

Status 2018
81 %

Målet for 2020 vil bli utfordrende å nå, og det arbeides med utbedringer i sorteringssystemet.

Redusert matsvinn
Mål 2020
-25 % fra 2015

25 prosent redusert matsvinn i egen drift fra 2015

Status 2018
-21 %

Nedprising av matvarer er innført i en stor andel av butikkene. Dette har bidratt mest til reduksjonen i matsvinn.

Økt fyllingsgrad
Mål 2020
5% økt fyllingsgrad

Øke andel produkt vs. luft i emballasjen med 5%

Status 2018
0,5%

Måling og rapportering er under utvikling, og det oppgitte resultatet er et estimat. Til tross for at det har blitt jobbet godt med leverandører og egne merkevarer, viser det seg å være vanskelig å øke fyllingsgraden i store varegrupper slik som drikkevarer og brød.

Relevante bærekraftsmål fra FN

 

NorgesGruppen har mål om å bli en klimanøytral virksomhet, og lede an i utviklingen av miljøvennlige produkter, fornybar energi og klimavennlig transport. Klimatiltak gjennom hele verdikjeden, og tiltak for å redusere og utnytte avfall, er viktig for å oppnå mer bærekraftig ressursbruk og forbruk.

Siste nytt om bærekraft

Øker innsatsen for å bevare regnskogen
Øker innsatsen for å bevare regnskogen

Den urovekkende situasjonen i Brasil krever at næringslivet øker sin innsats for å stanse avskogingen, skriver fagsjef for bærekraftig handel i NorgesGruppen, Bjart T. Pedersen

Les mer
Matbørsen er vinner av Mangfoldsprisen 2019
Matbørsen er vinner av Mangfoldsprisen 2019

Matbørsen ble i dag tildelt Mangfoldsprisen 2019 under regjeringens integreringskonferanse, som er regjeringens utmerkelse for bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Les mer
Fiskekonsumet fra minus til pluss
Fiskekonsumet fra minus til pluss

For første gang på tre år øker fiskesalget i NorgesGruppens butikker.

Les mer
Magasinet Matnyttig

Magasinet Matnyttig

Fremtidens matopplevelser krever nye løsninger