Et miljøvennlig Norge

NorgesGruppen vil bidra til å kutte klimagassutslipp og redusere miljøbelastningene av vår virksomhet. Vår ambisjon er å bli klimanøytral.

Kiwi Lerberg

NorgesGruppen skal være ledende innen miljøvennlig transport, butikk- og lagerdrift. Dette innebærer blant annet innsats for grønnere drivstoff, redusert matsvinn, samt energieffektivisering og produksjon av fornybar energi. Se våre mål for 2020 og resultater for 2019 i tabellen nedenfor. 

Resultater miljø 2019

Fornybart drivstoff
Mål 2020
100 %

100 prosent fornybart drivstoff i inngående og utgående distribusjon

Status 2019
39%

Vi ønsker ikke å bruke palmeolje i vårt drivstoff. Fornybart drivstoff uten palmeolje som fungerer under kalde forhold eksisterer ikke i dag. Målet for 2020 vil derfor ikke nås fullt ut.

HFK-gasser
Mål 2020
-75 % fra 2010

75 prosent reduksjon av utslipp av HFK-gasser fra 2010

Status 2019
-73%

Utslippene er redusert gjennom utfasing av HFK, og utskifting av anlegg med høy sannsynlighet for lekkasjer.

Energieffektivisering
Mål 2020
18 % fra 2010

18 prosent energieffektivisering fra 2010

Status 2019
16%*

Økt kjøle- og frysekapasitet demper noe av effekten av energieffektiviseringstiltakene. Målet for 2020 vil trolig ikke nås fullt ut. * Beregningsmetoden for energieffektivisering er justert fra 2018 til 2019 for å inkludere effekten av svært energieffektive butikker.

Fornybar energi
Mål 2020
11 %

11 prosent egenprodusert eller utløst fornybar energi

Status 2019
9 %

ASKO oppnådde 100 prosent andel ny egenprodusert fornybar energi i 2019 gjennom full produksjon på vindkraftverket i Rogaland og påbegynt produksjon ved vindkraftverket på Lindesnes.

Matavfall til biogass eller dyrefór
Mål 2020
100 %

100 prosent av matavfallet går til biogass eller dyrefór

Status 2019
90 %

Økningen skyldes at butikker i flere områder av landet har fått mulighet til å levere matavfallet til biogass.

Kildesortering
Mål 2020
85 %

85 prosent kildesortering av avfallet

Status 2019
81 %

Målet for 2020 vil bli utfordrende å nå, og det arbeides med utbedringer i sorteringssystemet.

Redusert matsvinn
Mål 2020
-25 % fra 2015

25 prosent redusert matsvinn i egen drift fra 2015

Status 2019
-24 %

Nedprising av matvarer er innført i en stor andel av butikkene. Dette har sammen med en rekke andre mindre tiltak bidratt til reduksjonen i matsvinn.

Økt fyllingsgrad
Mål 2020
5% økt fyllingsgrad

Øke andel produkt vs. luft i emballasjen

Status 2019
0,5%

Optimalisert fyllingsgrad i over 100 produktlinjer har ført til betydelig reduksjon, tilsvarende mer enn 1000 færre lastebillass. Det er en utfordring at noen produktkategorier, eksempelvis toalettpapir og drikkevarer, står for en vesentlig andel av luften. Det er derfor vanskelig å nå prosentmålet.

Plastposer
Mål 2020
- 20 %

Status 2019
- 8 %

Sterkt fokus på plastforurensning, økt pris og bedre tilbud av handlenett og papirposer har ført til reduksjonen. Ytterligere tiltak for å redusere plastposeforbruket vil innføres i 2020.

Plastreduksjon
Mål 2025
- 20 %

Status 2019
626 tonn (utvalgte produkter)

Målet for plastreduksjon er et 2025-mål, og vi vil i løpet av 2020 etablere helhetlig system for resultatmåling av arbeidet med mindre og mer bærekraftig bruk av plast på produkter.

Relevante bærekraftsmål fra FN 

NorgesGruppen har mål om å bli en klimanøytral virksomhet, og lede an i utviklingen av miljøvennlige produkter, fornybar energi og klimavennlig transport. Klimatiltak gjennom hele verdikjeden, og tiltak for å redusere og utnytte avfall, er viktig for å oppnå mer bærekraftig ressursbruk og forbruk.

Siste nytt om bærekraft

Bærekraftig matproduksjon
Bærekraftig matproduksjon

NorgesGruppen ønsker å bidra til et mer bærekraftig jordbruk. N2 Applied har utviklet en teknologi som gir bønder mulighet til å produsere miljøvennlig gjødsel lokalt ved bruk av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

Les mer
ASKO lanserer verdens første hydrogendrevne lastebil
ASKO lanserer verdens første hydrogendrevne lastebil

I dag lanserte ASKO verdens første hydrogendrevne distribusjonsbiler. Distribusjonsbilene drives elektrisk med strøm fra brenselsceller som benytter hydrogen som drivstoff.

Les mer
Matnyttig er ute!
Matnyttig er ute!

Hvorfor spiser vi ikke mer fisk, hvordan ser den optimale emballasjen ut, og hva skjer med kaffen vår om vi ikke får bukt med klimaendringene? Les om alt dette og mer i Matnyttig!

Les mer
Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

I 2019 hadde NorgesGruppen god kundevekst, og driftsinntektene økte med 2,7 mrd. kroner. God kostnadskontroll i alle virksomheter bidro til fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling i et matmarked preget av lav vekst. Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft.