Et miljøvennlig Norge

NorgesGruppen vil bidra til å kutte klimagassutslipp og redusere miljøbelastningene av vår virksomhet. Vår ambisjon er å bli klimanøytral.

NorgesGruppen skal være ledende innen miljøvennlig transport, butikk- og lagerdrift. Dette innebærer blant annet innsats for grønnere drivstoff, redusert matsvinn, samt energieffektivisering og produksjon av fornybar energi. Se våre mål for 2020 og resultater for 2018 i tabellen nedenfor.

I 2018 ble det også vedtatt et nytt mål om å redusere plastbruk med 20 prosent innen 2025. 

Resultater miljø 2018

Fornybart drivstoff
Mål 2020
100 %

100 prosent fornybart drivstoff i inngående og utgående distribusjon

Status 2018
34 %

Vi ønsker ikke å bruke palmeolje i vårt drivstoff. Fornybart drivstoff uten palmeolje som fungerer under kalde forhold eksisterer ikke i dag. Målet for 2020 vil derfor ikke nås fullt ut.

HFK-gasser
Mål 2020
-75 % fra 2010

75 prosent reduksjon av utslipp av HFK-gasser fra 2010

Status 2018
-68%

Utslippene er redusert gjennom utfasing av HFK, og utskifting av anlegg med høy sannsynlighet for lekkasjer.

Energieffektivisering
Mål 2020
18 % fra 2010

18 prosent energieffektivisering fra 2010

Status 2018
11%

Økt kjøle-og frysekapasitet demper effekten av tiltakene. Målet for 2020 vil ikke nås fullt ut.

Fornybar energi
Mål 2020
11 %

11 prosent egenprodusert eller utløst fornybar energi

Status 2018
4,5 %

ASKOs vindkraftverk i Rogaland startet produksjonen i 2018 og vil gi full effekt i 2019.

Matavfall til biogass eller dyrefór
Mål 2020
100 %

100 prosent av matavfallet går til biogass eller dyrefór

Status 2018
86 %

Butikker i flere områder av landet har fått mulighet til å levere matavfall til biogass.

Kildesortering
Mål 2020
85 %

85 prosent kildesortering av avfallet

Status 2018
81 %

Målet for 2020 vil bli utfordrende å nå, og det arbeides med utbedringer i sorteringssystemet.

Redusert matsvinn
Mål 2020
-25 % fra 2015

25 prosent redusert matsvinn i egen drift fra 2015

Status 2018
-21 %

Nedprising av matvarer er innført i en stor andel av butikkene. Dette har bidratt mest til reduksjonen i matsvinn.

Økt fyllingsgrad
Mål 2020
5% økt fyllingsgrad

Øke andel produkt vs. luft i emballasjen med 5%

Status 2018
0,5%

Måling og rapportering er under utvikling, og det oppgitte resultatet er et estimat. Til tross for at det har blitt jobbet godt med leverandører og egne merkevarer, viser det seg å være vanskelig å øke fyllingsgraden i store varegrupper slik som drikkevarer og brød.

Relevante bærekraftsmål fra FN

 

NorgesGruppen har mål om å bli en klimanøytral virksomhet, og lede an i utviklingen av miljøvennlige produkter, fornybar energi og klimavennlig transport. Klimatiltak gjennom hele verdikjeden, og tiltak for å redusere og utnytte avfall, er viktig for å oppnå mer bærekraftig ressursbruk og forbruk.

Siste nytt om bærekraft

Flere velger alternativer til kjøtt
Flere velger alternativer til kjøtt

Ferske salgstall fra NorgesGruppen viser at flere og flere handler vegetariske og veganske produkter i våre butikker. Hittil i år har disse produktene vokst med 20 prosent mot fjorårets tall.

Les mer
Videreutvikler det grønne matfatet
Videreutvikler det grønne matfatet

Fire nye prosjekter har fått midler til å utvikle nye fremtidige løsninger, samt øke kjennskap for norsk frukt, grønnsaker og bær. -Vi trenger ny teknologi for å kunne dyrke norsk jord på en mer bærekraftig og effektiv måte. Vi har stor tro på at disse løsningene kan bidra til både å ivareta og videreutvikle næringen, sier leder for Grofondet, Inger Longva Birkevold.

Les mer
Vi er alle forbrukere og en del av løsningen
Vi er alle forbrukere og en del av løsningen

Vi bor i et land med svært varierende klima, det gjør produksjonen av norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter uforutsigbart. -Vi har et ansvar for å tilrettelegge for grønne valg, men det er også viktig å huske på at man som forbruker har stor påvirkningskraft, sier kategorisjef for frukt og grønt i NorgesGruppen Pål Westby.

Les mer
Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!