Et miljøvennlig Norge

NorgesGruppen vil bidra til å kutte klimagassutslipp og redusere miljøbelastningene av vår virksomhet. Vår ambisjon er å bli klimanøytral.

NorgesGruppen skal være ledende innen miljøvennlig transport, butikk- og lagerdrift. Dette innebærer blant annet innsats for grønnere drivstoff, redusert matsvinn, samt energieffektivisering og produksjon av fornybar energi. Se våre mål for 2020 og resultater for 2018 i tabellen nedenfor.

I 2018 ble det også vedtatt et nytt mål om å redusere plastbruk med 20 prosent innen 2025. 

Resultater miljø 2018

Fornybart drivstoff
Mål 2020
100 %

100 prosent fornybart drivstoff i inngående og utgående distribusjon

Status 2018
34 %

Vi ønsker ikke å bruke palmeolje i vårt drivstoff. Fornybart drivstoff uten palmeolje som fungerer under kalde forhold eksisterer ikke i dag. Målet for 2020 vil derfor ikke nås fullt ut.

HFK-gasser
Mål 2020
-75 % fra 2010

75 prosent reduksjon av utslipp av HFK-gasser fra 2010

Status 2018
-68%

Utslippene er redusert gjennom utfasing av HFK, og utskifting av anlegg med høy sannsynlighet for lekkasjer.

Energieffektivisering
Mål 2020
18 % fra 2010

18 prosent energieffektivisering fra 2010

Status 2018
11%

Økt kjøle-og frysekapasitet demper effekten av tiltakene. Målet for 2020 vil ikke nås fullt ut.

Fornybar energi
Mål 2020
11 %

11 prosent egenprodusert eller utløst fornybar energi

Status 2018
4,5 %

ASKOs vindkraftverk i Rogaland startet produksjonen i 2018 og vil gi full effekt i 2019.

Matavfall til biogass eller dyrefór
Mål 2020
100 %

100 prosent av matavfallet går til biogass eller dyrefór

Status 2018
86 %

Butikker i flere områder av landet har fått mulighet til å levere matavfall til biogass.

Kildesortering
Mål 2020
85 %

85 prosent kildesortering av avfallet

Status 2018
81 %

Målet for 2020 vil bli utfordrende å nå, og det arbeides med utbedringer i sorteringssystemet.

Redusert matsvinn
Mål 2020
-25 % fra 2015

25 prosent redusert matsvinn i egen drift fra 2015

Status 2018
-21 %

Nedprising av matvarer er innført i en stor andel av butikkene. Dette har bidratt mest til reduksjonen i matsvinn.

Økt fyllingsgrad
Mål 2020
5% økt fyllingsgrad

Øke andel produkt vs. luft i emballasjen med 5%

Status 2018
0,5%

Måling og rapportering er under utvikling, og det oppgitte resultatet er et estimat. Til tross for at det har blitt jobbet godt med leverandører og egne merkevarer, viser det seg å være vanskelig å øke fyllingsgraden i store varegrupper slik som drikkevarer og brød.

Relevante bærekraftsmål fra FN

 

NorgesGruppen har mål om å bli en klimanøytral virksomhet, og lede an i utviklingen av miljøvennlige produkter, fornybar energi og klimavennlig transport. Klimatiltak gjennom hele verdikjeden, og tiltak for å redusere og utnytte avfall, er viktig for å oppnå mer bærekraftig ressursbruk og forbruk.

Siste nytt om bærekraft

Bærekraftig matproduksjon
Bærekraftig matproduksjon

NorgesGruppen ønsker å bidra til et mer bærekraftig jordbruk. N2 Applied har utviklet en teknologi som gir bønder mulighet til å produsere miljøvennlig gjødsel lokalt ved bruk av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

Les mer
ASKO lanserer verdens første hydrogendrevne lastebil
ASKO lanserer verdens første hydrogendrevne lastebil

I dag lanserte ASKO verdens første hydrogendrevne distribusjonsbiler. Distribusjonsbilene drives elektrisk med strøm fra brenselsceller som benytter hydrogen som drivstoff.

Les mer
Matnyttig er ute!
Matnyttig er ute!

Hvorfor spiser vi ikke mer fisk, hvordan ser den optimale emballasjen ut, og hva skjer med kaffen vår om vi ikke får bukt med klimaendringene? Les om alt dette og mer i Matnyttig!

Les mer
Magasinet Matnyttig

Magasinet Matnyttig

Fremtidens matopplevelser krever nye løsninger