Fornybar energi og energieffektivisering

Fornybar energi og energieffektivisering

Å være netto selvforsynt med fornybar energi er et viktig tiltak for å nå målet om en klimanøytral virksomhet. Samtidig er den reneste energien den som ikke brukes. Derfor jobber vi også for å effektivisere bruken av strøm i alle ledd av virksomheten.

Klimakrisen er verdens kanskje største utfordring, og energiproduksjon er en av de store utslippskildene. Som et stort, norsk selskap skal NorgesGruppen bidra ved å redusere energiforbruk og ved å utløse ny, fornybar energi. Dette er også et av kriteriene for å nå målet om en klimanøytral virksomhet: At vi utløser like mye fornybar energi som vi forbruker.

For oss handler ikke dette om å kjøpe kvoter eller allerede etablerte anlegg, men om å utløse fornybar energi som enda ikke er bygget ut gjennom etablering av nye anlegg.
NorgesGruppen har satt lave krav til lønnsomhet for produksjon av fornybar energi. Fornybar-satsingen handler primært om å ta ansvaret for å drive bærekraftig, og ambisjonen om å bli en klimanøytral virksomhet, på alvor.

NorgesGruppen har fokus på alle former for fornybar energi — sol, vann og vind — og prioriterer de til enhver tid mest bærekraftige alternativene. For å igangsette ulike prosjekter med produksjon av fornybar energi er selskapet opptatt av at de kan gjennomføres med minst mulig naturinngrep, at de er lokalt forankret og at de er økonomisk bærekraftige. Ikke minst må potensielle prosjekter kunne generere så mye fornybar energi at det monner i den store sammenhengen.

NorgesGruppens prosjekter på fornybar energi per desember 2020
Solenergi
ASKO har etablert 100 000 m2 med solcellepaneler på selskapets lagerbygg, i tillegg til på noen Kiwi-butikker, UNIL-lager og NorgesGruppens nye kaffebrenneri på Vestby. Disse solcellepanelene produserer samme mengde energi som én vindturbin.

Landbasert vindkraft
I mai 2014 fikk vi konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til å bygge og drive vindkraftverket Tindafjellet og Skurvenuten i Gjesdal. Anlegget består av til sammen fem turbiner. Vindkraftverket produserer 60 GWh fornybar strøm hvert år. Vi kjøpte konsesjonen for Lindesnes vindkraftverk i 2018, et anlegg som etter 20 års drift trengte nye turbiner. Det ble satt opp to moderne turbiner fra Vestas, som vil gi en årlig produksjon på 25 GW/h med fornybar energi. I mai 2019 kjøpte vi Lillesand Vind AS av lokale gründere med godkjent anleggskonsesjon. På dette anlegget planlegges tre vindturbiner. De fem turbinene i Gjesdal og de to i Lindesnes dekker alene energibehovet til alle ASKOs lagre. De tre turbinene som planlegges i Lillesand gir nok fornybar energi til å dekke energibehovet til hele ASKO sin bilflåte – 650 lastebiler som skal ha null utslipp innen 2026.

Havvind
Det er naturlig å vurdere havvind som en del av selskapets klimasatsing fremover. Vi har derfor inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Det konkrete havvindprosjektet har et potensial for produksjon på opp mot 1400 megawatt. NorgesGruppens andel av prosjektet vil være anslagsvis 400 megawatt. De havbaserte vindmøllene vil bli en del av feltet Sørlig Nordsjø II.

Miljøbutikker gir nye standarder for energieffektivisering
Like viktig som å skape fornybar energi er det å effektivisere energiforbruket i NorgesGruppens selskaper. I arbeidet med å redusere energibruken i butikkene, er det etablert miljøbutikker som er testarenaer for energisparing. Gjennom arbeidet med miljøbutikker og miljøbygg høstes erfaringer som legger grunnlaget for forbedrede miljøstandarder for resten av butikkene i kjeden. De beste løsningene løftes inn som faste elementer i butikkonseptene.

Den første av disse miljøbutikkene er KIWI-butikken på Auli i Nes kommune i Viken. Butikken var den første i sitt slag i KIWI-kjeden da den åpnet i 2015. Hensikten var å se hva man kunne oppnå av energisparing ved å samkjøre den beste tilgjengelige teknologien i en helhetlig løsning for en dagligvarebutikk. Mange av tiltakene var ikke umiddelbart lønnsomme, men ble gjennomført for at KIWI kunne samle nyttig informasjon og erfaringer for arbeidet med energieffektivisering.

Butikken på Auli er bygget som et passivhus med ekstra isolasjon i vegger og tak. Deler av isolasjonen er gjennomskinnelig, så dagslys kan slippe inn. Gassen som brukes i kjøleanlegget i butikken er CO2. Denne gassen har ingen ozonnedbrytende effekt, og har tilnærmet ingen klimapåvirkning sammenlignet med tidligere brukte kuldemedier.

Alle fryse- og kjøledisker i butikken har lokk og dører som reduserer kuldebehovet med 20 prosent. Diskene er bygget ekstra tette så det blir mindre kuldetap og en jevnere temperatur på varene. LED ble også tatt i bruk som del av den generelle belysningen for butikken. Siden har både KIWI og SPAR åpnet flere miljøbutikker, med stadig mer energieffektive løsninger, nå sist KIWI Lerberg.

Den nye KIWI-butikken på Hokksund har blant annet benyttet lavkarbon-betong, vegger i massivt tre, selvbærende tretak og miljøvennlig isolering. Taket er dekket av en blomstereng tilpasset humlene, og det er også satt ut humlehus. Sammen med frodige blomsterbed på bakkenivå, håper man at dette vil bidra til pollinering i nærmiljøet.

Et konkret resultat fra prosjektet med miljøbutikkene er at alle nye KIWI-butikker har fått en oppgradert miljøstandard. Denne innebærer CO2-anlegg for kjøling (i stedet for HFK), dører på kjøl og frys, LED-lys som allmenn belysning samt minimal bruk av frittstående kjøle- og frysedisker.

Verdens mest miljøvennlige kaffebrenneri
Det nye signalbygget for Joh. Johannson Kaffe på Deli skog i Vestby er et annet eksempel på miljøbygg som gir erfaringer resten av konsernet kan dra nytte av. Høsten 2020 flyttet den tradisjonsrike kaffevirksomheten til det nye anlegget, som er et av verdens mest miljøvennlige kaffebrennerier. Det nye anlegget skal produsere en tredjedel av kaffen som nytes i Norge, og er bærekraftig på flere måter.

I tillegg til en reduksjon i klimagassutslippet i driften på hele 85 prosent sammenlignet med driften i den forrige bygningen på Filipstad i Oslo, er det brukt massivt tre i tak og bæresøyler. Stålet som er benyttet er resirkulert. Energiforsyningen skjer gjennom en kombinasjon av energibrønner, solceller og overskuddsvarme fra kaffebrenningen. Bruken av propan er erstattet med biogass.

Joh. Johannson Kaffe har med sitt nye kaffebrenneri på Vestby redusert klimagassutslippet i driften med hele 85 prosent. Det nye bygget er tildelt Norsk Energis energi- og miljøpris for 2019. 

Energieffektivisering i engros- og distribusjonsvirksomheten
Også NorgesGruppens engros- og distribusjonsselskap ASKO har gjennomført tiltak for å effektivisere energibruken. Mer effektive styrings- og driftssystemer, generelle miljøtiltak som etterisolering og gjenbruk av overskuddsenergi fra kjøl- og fryseanlegg har – sammen med energiproduksjon fra solcelleanlegg og berg- og jordvarme – ført til at ASKO har redusert energibruken per kvadratmeter i driftsbygningene med 32 prosent i perioden 2008–2019.

Energikutt i NorgesGruppen

 

Miljøfondet