NorgesGruppen vil bidra til folkehelsen ved å gjøre det lett å ta sunne valg for de godt over én million nordmenn som hver dag besøker våre butikker. Vi deler målene for norsk folkehelsepolitikk: En befolkning med høy levealder, god helse, trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller.

Helse

Vi jobber for å selge stadig mer frukt, grønt, fisk, sjømat og grove kornprodukter, og samtidig redusere salt, sukker og mettet fett i vårt produktsortiment. Vi skal jobbe mot sosiale helseforskjeller på kosthold, og bidra til at det er enkelt å leve sunt med et forbruk som er bærekraftig over tid.

Verktøykassen vår handler i denne sammenhengen om hva vi selger, hvordan vi selger det og hvem vi samarbeider med. Dette legger føringene for hvordan vi utvikler våre egne merkevarer innen mat og drikke. Vi jobber systematisk med å redusere sukker og salt i hverdagsproduktene. Vi arbeider for å utvide sortimentet på fisk og fiskeprodukter, og tilbyr stadig flere produkter merket med Nøkkelhullet.

Vår rolle som dagligvareaktør gjør at vi kan bidra til å løse utfordringen som livsstils- og kostholdrelaterte sykdommer utgjør for både samfunnet og enkeltpersoner. Derfor har det betydning at vi jobber for å legge til rette for sunne og grønne valg, med de mulighetene som ligger i vår verktøykasse.

Våre mål - sunnhet og folkehelse

Frukt og grønt
Mål 2020
+ 22%

Fire prosent vekst per år

2019
+ 0,4 %

Positiv utvikling, men lavere enn målsatt. Været sommeren 2018 ga utslag også i 2019, med mangel på varer og dårligere kvalitet på både norske og importerte varer fram til april. Andre halvår 2019 har veksten vært god. Vekst innen ferdigkuttede salater, bær og varer med lavere vekt gjør det mer utfordrende å nå måltallet i volum.

Fisk og sjømat
Mål 2020
+ 16%

Tre prosent økning per år

2019
+ 1,2 %

God volumutvikling for NorgesGruppen. Drevet hovedsakelig av KIWIs store satsing med fiskekampanjen Fiskelykke. Effektene av kampanjer og fast bonus i KIWI PLUSS bekrefter at pris er en viktig barriere for økt fiskekonsum. Det er fortsatt utfordrende å rekruttere nye fiskespisere, men vi ser at de som spiser fisk nå i større grad utforsker flere fiskearter.

Grove brød
Mål 2020
> 52 %

2019
52 %

Sterk forbedring fra 2018 og positiv utvikling hos alle kjeder. Andelen grove/ekstra grove brød i NorgesGruppen er 69,1 prosent. Vellykket lansering av det ekstra grove Funkygine-brødet bidrar til positiv volumutvikling innen ferske brød. Grovhetsprosenten er allerede i tråd med målet for 2020.

Nøkkelhull
Mål 2020
> 20 %

2019
20,1 %

God utvikling og over målet for 2020. Antall varelinjer med nøkkelhullsmerke har totalt økt fra 1470 i 2018 til 1505 i 2019. Vedvarende fokus på nylanseringer og lave priser driver utviklingen, og KIWI øker sin andel til hele 23,8 prosent i 2019.

Salt
Mål 2020
- 20 %

- 3,7 % per år

2019
- 0,2 %

Gledelig med fortsatt reduksjon, men langt bak 2020 - målet. Godt arbeid med resepter og produkter, men miksendringer og vekst i varegrupper med mye salt (eksempelvis snacks) og underliggende volumvekst har «spist opp» effekten i våre målinger.

Sukker
Mål 2020
- 10 %

-2% per år.

2019
- 1,1 %

Sukker er foran 2020-målet, akkumulert 9,5 prosent per 2019. Det er en dreining mot sukkerfri drikke som i størst grad driver utviklingen. Sukkeromsetningen innen sjokolade og sukkervarer har økt, drevet av nytt konsept og mer selgende stativer innen løsvekt smågodt.

Mettet fett
Mål 2020
-5 %

-1% per år.

2019
-0,8 %

Fortsatt gledelig reduksjon i 2019. I 2019 er den største reduksjonen innen meieriprodukter, hvor begge de største leverandørene nå har redusert fettinnhold i lettmelk. I tillegg ser vi fortsatt nedgang i melkeforbruk. Innen smør/margarin/fett bidrar Bremyk Mykere til positive resultater samt mer salg av flytende margarin.

Produktberedskap
Mål 2020
100%

Gjennomføring av rød beredskap (mulig helsefare) innen 2 timer.

Status 2019
95%

Alle saker gjennomføres iht. lovkrav og bransjestandard. Arbeidet med å nå vårt interne mål fortsetter i 2020.

Vi ser en positiv trend innen de bærekraftmålene NorgesGruppen har definert på helseområdet. Handlekurvene i våre butikker fylles med stadig sunnere matvarer enn tidligere. Kundene ønsker å kunne velge sunne, gode alternativer, og samtidig begrense inntaket av «nei»-mat.

Bærekraftige valg kan også være økonomisk bærekraftige. NorgesGruppens butikkjede KIWI er et godt eksempel på hvordan ektefølt satsing på sunnhet også fører til økonomisk vekst.

Vi ser en positiv trend i salg og konsum av fisk, sjømat, frukt og grønt, grove brød og nøkkelhullsprodukter – og samtidig en nedgang i sukker, salt og mettet fett.

Denne trenden er ikke resultatet av enkeltstående stunts, men av mange, små endringer over tid. På sidene under kan du lese om hvordan vi jobber med helse ut fra tre fokusområder ("Hva", "Hvordan" og "Med hvem"), og i tillegg se hvordan vi gjennom ulike tiltak har økt salget av #merav-produkter, og redusert tilsvarende av #mindreav-produkter. 
 

I disse rapportene finner du mer relevant informasjon


Denne rapporten
 viser NorgesGruppens arbeid med å redusere sukker har i perioden 2015-2018.

Denne rapporten viser hvordan NorgesGruppens salg av frukt og grønt har økt i perioden 2012-2016 og hvordan dette til dels kan skyldes bruk av situasjonsfaktorer.

Denne rapporten viser hvordan NorgesGruppens salg av grove brød har økt i perioden 2014-2016 og hvordan dette til dels kan skyldes bruk av situasjonsfaktorer.

Rapporten Mulighetsrommet gir en oppsummering av forskning om hvordan dagligvare, restauranter og skoler kan ta i bruk situasjonsbestemte virkemidler til å påvirke forbrukere til å velge sunnere.

Relevante bærekraftsmål fra FN

Siste nytt om bærekraft

NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020

ASKO ble i dag tildelt Næringslivets klimapris 2020 for sin innsats med å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet. - Den samlede effekten av tiltakene ASKO har gjennomført, vil være svært store i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Les mer
Liten kyllingprodusent reduserer plasten med 70 %
Liten kyllingprodusent reduserer plasten med 70 %

Hovelsrudkylling lanserer i disse dager en forpakning som reduserer plasten med over 70 prosent. De miljøvennlige forpakningene kommer med økologisk kyllingbryst i utvalgte Kiwi- og Spar-butikker.

Les mer
Matnyttig 2020

Matnyttig 2020

Nysgjerrig på NorgesGruppen? Les vårt ferske magasin Matnyttig!