Et sunnere Norge

Det er mange som spiser sunnere, men en stor andel følger ikke kostholdsrådene. NorgesGruppen vil bidra til å styrke folkehelsen.

NorgesGruppen både kan og vil bidra til bedre folkehelse. Det er etterspørsel i markedet etter sunnere produkter, og det åpner vekstmuligheter for oss. Vår ambisjon er nådd når NorgesGruppens kjeder leverer på de høye målene vi har satt om å tilby mer av det gode og mindre av det usunne. Da bidrar vi til  bedre folkehelse, fordi vi selger en betydelig andel av den maten som spises i Norge.

I 2017 har vi jobbet systematisk med tiltak, og er på vei mot vårt overordnede mål om en større og sunnere handlevogn. Se våre resultater i tabellen nedenfor.

Vi vil i 2018 jobbe videre på alle områder, og blant annet videreutvikle enklere måltidsløsninger med fisk for å gjøre det lettere for kundene å velge dette.

Denne rapporten viser hvordan NorgesGruppens salg av frukt og grønt har økt i perioden 2012-2016 og hvordan dette til dels kan skyldes bruk av situasjonsfaktorer.

Denne rapporten viser hvordan NorgesGruppens salg av grove brød har økt i perioden 2014-2016 og hvordan dette til dels kan skyldes bruk av situasjonsfaktorer.

Rapporten Mulighetsrommet gir en oppsummering av forskning om hvordan dagligvare, restauranter og skoler kan ta i bruk situasjonsbestemte virkemidler til å påvirke forbrukere til å velge sunnere.

Resultater helse og sunnhet 2017

Frukt og grønt
Mål 2020
+ 22%

Fire prosent vekst per år

Status 2017
+ 2,6%

Sterk volumvekst innen frukt og grønt totalt. Vi ligger noe bak det ambisiøse målet, men betydelig bedre vekst enn markedet totalt. Grønnsaker viser spesielt god utvikling, både ferske og fryste.

Fisk og sjømat
Mål 2020
+ 16%

Status 2017
- 2,9%

Nedgang i salg av sjømat, men ikke like stor nedgang som markedet totalt (ned 6%). Størst nedgang i fersk fisk, stabilt i frossen fisk, og svak økning i bearbeidet fisk. Høye laksepriser er hovedårsak til nedgang.

Grove brød
Mål 2020
> 52%

Status 2017
51,2%

Kategorien fortsetter den positive utviklingen. Relansering av brødserien Naturlig sunt i september 2017 sammen med DNT, ble godt mottatt.

Nøkkelhull
Mål 2020
> 20%

Status 2017
19,1%

God utvikling, og vi ligger tett opptil målet for 2020. I 2017 var 59 av produktnyhetene nøkkelhullsprodukter. Totalt har vi 1 429 nøkkelhullsprodukter i sortimentet.

Salt
Mål 2020
- 20%

Status 2017
- 0,3%

Det jobbes godt med saltreduksjon i mange produktkategorier. Likevel er vi bak målet mot 2020. Det skyldes blant annet økning i salg av spekemat og ferdigmat. Forbruk av rent salt går ned.

Sukker
Mål 2020
- 10 %

Status 2017
- 4,3%

Svært god utvikling gjennom 2017, reduksjon i alle kjeder og relevante kategorier, og god styringsfart mot målet i 2020. Endring av resepter bidrar til stor reduksjon, for eksempel med sukkerredusert eller sukkerfri drikke.

Mettet fett
Mål 2020
- 5%

Status 2017
+ 0,3%

Utfordrende å nå 2020-målet, hovedsakelig grunnet vekst innen kjøtt og ferdigmat. Utviklingen er drevet av forbrukerpreferanser og prisutvikling, som gir dreining fra fisk og sjømat mot kjøtt og ferdigretter. Arbeidet med fettreduksjon i våre First Price - produkter og andre produkter fortsetter i 2018.

 

Relevante bærekraftsmål fra FN

NorgesGruppen skal gjøre det enklere å spise sunnere og styrke folkehelsen. Dette gjør vi blant annet ved å selge mer frukt og grønt, grove kornprodukter og fisk, og ved å redusere salt, sukker og mettet fett i sortimentet. Vi skal sikre et trygt mattilbud, og bidra til at det er enkelt å leve sunt, med et forbruk som er bærekraftig over tid.

Siste nytt om bærekraft

Vekk med hermetikken
Vekk med hermetikken

Ingen av NorgesGruppens egne merkevarer skal være i hermetikkbokser etter 2022.

Les mer
NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent
NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent

NorgesGruppen reduserte matsvinnet med 19 prosent mellom 2015 og 2017, og er dermed på god vei mot å nå målet om å halvere selskapets matkasting innen 2025.

Les mer
I dag åpner ASKO vindkraftverk
I dag åpner ASKO vindkraftverk

Vindkraftverket i Rogaland representerer en milepel i ASKO sitt arbeid med å bli klimanøytral.

Les mer
Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!