Et sunnere Norge

Utviklingen i 2019 for området sunnhet og folkehelse er positiv for alle syv områder. Vi er spesielt fornøyd med å være på målet for 2020 for nøkkelhull og grove brød. Fisk og sjømat og frukt og grønt har en positiv utvikling, og nedgangen i sukker fortsetter. Salt og mettet fett fortsetter også nedgangen, selv om den er svakere enn målsettingen.

Et sunnere Norge

NorgesGruppen samarbeider med våre leverandører for å utvikle matvarer som er gode og sunne. Videre bidrar prisreduksjoner og bedre plasseringer av sunne produkter i butikk til at kunder velger det som er bra for kostholdet. Se tabell for detaljerte resultater fra 2019. 

Resultater helse og sunnhet 2019

Frukt og grønt
Mål 2020
+ 22%

Fire prosent vekst per år

2019
+ 0,4 %

Positiv utvikling, men lavere enn målsatt. Været sommeren 2018 ga utslag også i 2019, med mangel på varer og dårligere kvalitet på både norske og importerte varer fram til april. Andre halvår 2019 har veksten vært god. Vekst innen ferdigkuttede salater, bær og varer med lavere vekt gjør det mer utfordrende å nå måltallet i volum.

Fisk og sjømat
Mål 2020
+ 16%

Tre prosent økning per år

2019
+ 1,2 %

God volumutvikling for NorgesGruppen. Drevet hovedsakelig av KIWIs store satsing med fiskekampanjen Fiskelykke. Effektene av kampanjer og fast bonus i KIWI PLUSS bekrefter at pris er en viktig barriere for økt fiskekonsum. Det er fortsatt utfordrende å rekruttere nye fiskespisere, men vi ser at de som spiser fisk nå i større grad utforsker flere fiskearter.

Grove brød
Mål 2020
> 52 %

2019
52 %

Sterk forbedring fra 2018 og positiv utvikling hos alle kjeder. Andelen grove/ekstra grove brød i NorgesGruppen er 69,1 prosent. Vellykket lansering av det ekstra grove Funkygine-brødet bidrar til positiv volumutvikling innen ferske brød. Grovhetsprosenten er allerede i tråd med målet for 2020.

Nøkkelhull
Mål 2020
> 20 %

2019
20,1 %

God utvikling og over målet for 2020. Antall varelinjer med nøkkelhullsmerke har totalt økt fra 1470 i 2018 til 1505 i 2019. Vedvarende fokus på nylanseringer og lave priser driver utviklingen, og KIWI øker sin andel til hele 23,8 prosent i 2019.

Salt
Mål 2020
- 20 %

- 3,7 % per år

2019
- 0,2 %

Gledelig med fortsatt reduksjon, men langt bak 2020 - målet. Godt arbeid med resepter og produkter, men miksendringer og vekst i varegrupper med mye salt (eksempelvis snacks) og underliggende volumvekst har «spist opp» effekten i våre målinger.

Sukker
Mål 2020
- 10 %

-2% per år.

2019
- 1,1 %

Sukker er foran 2020-målet, akkumulert 9,5 prosent per 2019. Det er en dreining mot sukkerfri drikke som i størst grad driver utviklingen. Sukkeromsetningen innen sjokolade og sukkervarer har økt, drevet av nytt konsept og mer selgende stativer innen løsvekt smågodt.

Mettet fett
Mål 2020
-5 %

-1% per år.

2019
-0,8 %

Fortsatt gledelig reduksjon i 2019. I 2019 er den største reduksjonen innen meieriprodukter, hvor begge de største leverandørene nå har redusert fettinnhold i lettmelk. I tillegg ser vi fortsatt nedgang i melkeforbruk. Innen smør/margarin/fett bidrar Bremyk Mykere til positive resultater samt mer salg av flytende margarin.

 

Sammen med GreeNudge evaluerer vi hvorvidt våre tiltak bidrar til en sunnere handlekurv. Dette er viktig i arbeidet for et sunnere Norge, og kjedene vurderer fortløpende hvordan de kan ta bruk kunnskapen i egne butikker.

Denne rapporten viser NorgesGruppens arbeid med å redusere sukker har i perioden 2015-2018.

Denne rapporten viser hvordan NorgesGruppens salg av frukt og grønt har økt i perioden 2012-2016 og hvordan dette til dels kan skyldes bruk av situasjonsfaktorer.

Denne rapporten viser hvordan NorgesGruppens salg av grove brød har økt i perioden 2014-2016 og hvordan dette til dels kan skyldes bruk av situasjonsfaktorer.

Rapporten Mulighetsrommet gir en oppsummering av forskning om hvordan dagligvare, restauranter og skoler kan ta i bruk situasjonsbestemte virkemidler til å påvirke forbrukere til å velge sunnere.

Relevante bærekraftsmål fra FN

NorgesGruppen skal gjøre det enklere å spise sunnere og styrke folkehelsen, blant annet ved å selge mer frukt og grønt, grove kornprodukter og fisk, og å redusere salt, sukker og mettet fett i sortimentet. Vi skal sikre et trygt mattilbud og bidra til at det er enkelt å leve sunt med et forbruk som er bærekraftig over tid. Vi samarbeider også med resten av matvareindustrien for å videreutvikle en bærekraftig matproduksjon.

Siste nytt om bærekraft

Liten kyllingprodusent reduserer plasten med 70 %
Liten kyllingprodusent reduserer plasten med 70 %

Hovelsrudkylling lanserer i disse dager en forpakning som reduserer plasten med over 70 prosent. De miljøvennlige forpakningene kommer med økologisk kyllingbryst i utvalgte Kiwi- og Spar-butikker.

Les mer
ASKO og NorgesGruppen etablerer rederi
ASKO og NorgesGruppen etablerer rederi

ASKO har nå signert kontrakt for bygging av to autonome og elektrisk drevne fartøy. Sjødronene skal inngå i en helelektrisk transportkjede for å sikre effektiv og utslippsfri transport.

Les mer
Bærekraftig matproduksjon
Bærekraftig matproduksjon

NorgesGruppen ønsker å bidra til et mer bærekraftig jordbruk. N2 Applied har utviklet en teknologi som gir bønder mulighet til å produsere miljøvennlig gjødsel lokalt ved bruk av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

Les mer
Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

I 2019 hadde NorgesGruppen god kundevekst, og driftsinntektene økte med 2,7 mrd. kroner. God kostnadskontroll i alle virksomheter bidro til fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling i et matmarked preget av lav vekst. Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft.