Vårt arbeid med bærekraft

Vårt arbeid med bærekraft

Vi har tre hovedområder for vårt bærekraftsarbeid i NorgesGruppen, skissert i modellen under. Du kan lese mer om hvert av områdene i menyen til venstre.

 

Bærekraft i alle ledd - Bærekraftig og klimanøytral

De verdiene vi skaper i NorgesGruppen skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, og for selskapet. Vi har satt ambisiøse og konkrete mål, og rapporterer åpent og ærlig om hva vi har fått til, og hvor skoen trykker. Arbeidet er forankret i et sterkt ønske fra styret, eiere og ledelse om å bidra til en bærekraftig utvikling. Nedenfor er NorgesGruppens arbeid med bærekraft skissert. Vår ambisjon er "Bærekraftig og klimanøytral", og vi jobber ut fra definisjonen "Vi tar sosiale, etiske og miljømessige hensyn, og vi har lønnsomhet."Vi jobber med et bredt spekter av temaer, både i egen drift, i verdikjeden for mat, og ut mot kundene. 

I 2016 ble våre hovedområder definert, etter en større prosess med kartlegging av samfunnsutfordringer og dialog med viktige interessenter. Frem til 2020 hadde vi fem hovedområder, som i forbindelse med ny strategiperiode er definert til følgende tre: Miljø, Helse og Mennesker. Våre egne mål er også koblet opp mot de mest relevante av FNs bærekraftsmål.

 
Vi jobber for å redusere klima- og miljøavtrykket og bidra til bedre folkehelse. Vi legger til rette for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Vi skaper arbeidsplasser og verdier over hele landet, og jobber for å sikre en bærekraftig verdikjede. Vi har klare etiske retningslinjer og krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet.

Hvert av innsatsområdene blir fulgt opp av fagansvarlige. Virksomhetene i NorgesGruppen har stort spillerom, men følger samme marsjordre om at NorgesGruppen skal være bærekraftig og bli klimanøytral. Det åpner for å utforske og investere i løsninger som kanskje er dårlige investeringer på kort sikt, men som alle vinner på i lengden.

Bærekraft er god forretning

I modellen under har vi listet opp utvalgte bærekraftstiltak, både de vi anser som gode forretningsmuligheter og tiltak som sikrer ansvarlig drift. Denne finner du også i vår års- og bærekraftsrapport.  

Samfunnsansvar og bærekraft er del av styringsprinsippene

Våre holdninger til samfunnsansvar og krav til hvordan vi skal opptre, er nedfelt i NorgesGruppens felles styringsprinsipper, dokumenter og etiske retningslinjer. I tillegg stiller vi krav til virksomheter vi samarbeider med gjennom etiske retningslinjer for leverandører, og spesielle kontraktsbestemmelser for leverandører til bygg- og anleggsprosjekter.

Arbeider forebyggende mot korrupsjon

Vårt anti-korrupsjonsarbeid er en naturlig del av vårt samfunnsansvar. Det er både i vår og samfunnets interesse at beslutningsprosesser foregår på en åpen og forsvarlig måte. Derfor har vi bygget opp rutiner med mål om å forebygge, avdekke og håndtere all form for mulig korrupsjon. Programmet følges opp av hvert enkelt forretningsområde, med konsernfelles krav, etiske retningslinjer, opplæring og kompetansebygging, dilemmatreninger og risikovurderinger. Alle virksomheter har enten egen varslingsordning, eller er tilknyttet konsernets varslingstjeneste.

Les NorgesGruppens etiske retningslinjer.

Kundenes ti prioriteringer

 Hvert år siden 2015 har vi også gjennomført en undersøkelse blant kundene våre, om hva de mener er viktigst å prioritere innen bærekraft for en dagligvareaktør. Resultatene understreker betydningen av de fem innsatsområdene våre. Rettferdig behandling av ansatte har ligget på topp siden den første undersøkelsen. Matkasting, plastreduksjon og dyrevelferd har klatret forsiktig med økende oppmerksomhet om disse temaene, men i all hovedsak ligger prioriteringene fast. Rett pris konkurrerer vi på hver dag. Alle de andre faktorene er del av bærekraftarbeidet vår.

Bærekraft kundeundersøkelse

 Les mer om resultatene fra undersøkelsen i 2020 her

 

Matnyttig 2020

Matnyttig 2020

Nysgjerrig på NorgesGruppen? Les vårt ferske magasin Matnyttig!

Siste nytt om bærekraft

NorgesGruppen vil satse på havvind
NorgesGruppen vil satse på havvind

NorgesGruppen og ASKO Fornybar har inngått et samarbeid med selskapet Norseman om en mulig satsing på havvind. Torbjørn Johannson, som i går ble tildelt næringslivets klimapris for 2020, er intervjuet om havvind-prosjektet i Dagens Næringsliv.

Les mer
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020
ASKO vinner Næringslivets klimapris 2020

ASKO ble i dag tildelt Næringslivets klimapris 2020 for sin innsats med å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet. - Den samlede effekten av tiltakene ASKO har gjennomført, vil være svært store i Norge, sier Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO.

Les mer
Liten kyllingprodusent reduserer plasten med 70 %
Liten kyllingprodusent reduserer plasten med 70 %

Hovelsrudkylling lanserer i disse dager en forpakning som reduserer plasten med over 70 prosent. De miljøvennlige forpakningene kommer med økologisk kyllingbryst i utvalgte Kiwi- og Spar-butikker.

Les mer