Vårt arbeid med bærekraft

Vårt arbeid med bærekraft

Vi har fem innsatsområder i bærekraftsarbeidet fram mot 2020, skissert i modellen under. Du kan lese mer om hvert av områdene i menyen til venstre.

 

Bærekraft i alle ledd

De verdiene vi skaper i NorgesGruppen skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, og for selskapet. Vi har satt ambisiøse og konkrete mål, og rapporterer åpent og ærlig om hva vi har fått til, og hvor skoen trykker. Innsatsområdene er forankret i et sterkt ønske fra styret, eiere og ledelse om å bidra til en bærekraftig utvikling. 

Vi jobber for å redusere klima- og miljøavtrykket og bidra til bedre folkehelse. Vi legger til rette for et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. Vi skaper arbeidsplasser og verdier over hele landet, og jobber for å sikre en bærekraftig verdikjede. Vi har klare etiske retningslinjer og krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet.

Hvert av innsatsområdene blir fulgt opp av fagansvarlige. Virksomhetene i NorgesGruppen har stort spillerom, men følger samme marsjordre om at NorgesGruppen skal være bærekraftig og bli klimanøytral. Det åpner for å utforske og investere i løsninger som kanskje er dårlige investeringer på kort sikt, men som alle vinner på i lengden.

Samfunnsansvar og bærekraft er del av styringsprinsippene

Våre holdninger til samfunnsansvar og krav til hvordan vi skal opptre, er nedfelt i NorgesGruppens felles styringsprinsipper, dokumenter og etiske retningslinjer. I tillegg stiller vi krav til virksomheter vi samarbeider med gjennom etiske retningslinjer for leverandører, og spesielle kontraktsbestemmelser for leverandører til bygg- og anleggsprosjekter.

Arbeider forebyggende mot korrupsjon

Vårt anti-korrupsjonsarbeid er en naturlig del av vårt samfunnsansvar. Det er både i vår og samfunnets interesse at beslutningsprosesser foregår på en åpen og forsvarlig måte. Derfor har vi bygget opp rutiner med mål om å forebygge, avdekke og håndtere all form for mulig korrupsjon. Programmet følges opp av hvert enkelt forretningsområde, med konsernfelles krav, etiske retningslinjer, opplæring og kompetansebygging, dilemmatreninger og risikovurderinger. Alle virksomheter har enten egen varslingsordning, eller er tilknyttet konsernets varslingstjeneste.

Les NorgesGruppens etiske retningslinjer.

 I modellen under har vi listet opp utvalgte bærekraftstiltak, både de vi anser som gode forretningsmuligheter og tiltak som sikrer ansvarlig drift. Denne finner du også i års- og bærekraftsrapporten for 2019. 

Modell bærekraft

Kundenes ti prioriteringer

Vi definerte innsatsområdene i 2016 etter en større prosess med kartlegging av samfunnsutfordringer og dialog med viktige interessenter. De er også koblet opp mot de mest relevante av FNs bærekraftsmål. Hvert år siden 2015 har vi også gjennomført en undersøkelse blant kundene våre, om hva de mener er viktigst å prioritere innen bærekraft for en dagligvareaktør. Resultatene understreker betydningen av de fem innsatsområdene våre. Rettferdig behandling av ansatte har ligget på topp siden den første undersøkelsen. Matkasting, plastreduksjon og dyrevelferd har klatret forsiktig med økende oppmerksomhet om disse temaene, men i all hovedsak ligger prioriteringene fast. Rett pris konkurrerer vi på hver dag. Alle de andre faktorene er del av bærekraftarbeidet vår.

Bærekraft kundeundersøkelse

 Les mer om resultatene fra undersøkelsen i 2019 her

 

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

I 2019 hadde NorgesGruppen god kundevekst, og driftsinntektene økte med 2,7 mrd. kroner. God kostnadskontroll i alle virksomheter bidro til fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling i et matmarked preget av lav vekst. Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft.

Siste nytt om bærekraft

Liten kyllingprodusent reduserer plasten med 70 %
Liten kyllingprodusent reduserer plasten med 70 %

Hovelsrudkylling lanserer i disse dager en forpakning som reduserer plasten med over 70 prosent. De miljøvennlige forpakningene kommer med økologisk kyllingbryst i utvalgte Kiwi- og Spar-butikker.

Les mer
ASKO og NorgesGruppen etablerer rederi
ASKO og NorgesGruppen etablerer rederi

ASKO har nå signert kontrakt for bygging av to autonome og elektrisk drevne fartøy. Sjødronene skal inngå i en helelektrisk transportkjede for å sikre effektiv og utslippsfri transport.

Les mer
Bærekraftig matproduksjon
Bærekraftig matproduksjon

NorgesGruppen ønsker å bidra til et mer bærekraftig jordbruk. N2 Applied har utviklet en teknologi som gir bønder mulighet til å produsere miljøvennlig gjødsel lokalt ved bruk av husdyrmøkk, luft og fornybar energi.

Les mer