Finansielle nøkkeltall

Resultat   2020 2019  2018 2017 2016
Driftsinntekter  NOK mill. 101 560 90 504 87 813 85 632 80 162
EBITDA1) NOK mill. 7 397 5 325 4 992 5 238 4 846
Driftsresultat (EBIT)  NOK mill. 5 096 3 650 3 140 3 052 3 266
Resultat før skatt  NOK mill. 4 968 3 450 3 057 2 778 3 164
Årsresultat  NOK mill. 3 827 2 746 2 410 2 090 2 465
             
Aksjer            
Fortjeneste pr aksje2) NOK 95,70  69,34 61,14 52,33 62,3
Totalt antall aksjer pr. 31.12.  1000 aksjer 40 000  40 000 40 000 40 000 40 000
Utbytte pr. aksje NOK 24,00  18,00 16,00 16,00 16,00
             
Kapital            
Totalkapital NOK mill. 43 743  41 248 39 171 37 678 36 382
Egenkapital NOK mill. 24 355  21 930 19 843 18 135 16 728
Egenkapitalandel % 55,7  53,2 50,7 48,1 46,0
Netto rentebærende gjeld NOK mill. 1 952  4 467 3 791 4 177 5 578
             
Lønnsomhet            
Driftsmargin EBITDA3) % 7,3  5,9 5,7 6,1 6,0
Driftsmargin4) % 5,0  4,0 3,6 3,6 4,1
Resultatmargin 5) % 3,8  3,0 2,7 2,4 3,1
Avkastning på anvendt kapital 6) % 19,3  14,6 13,7 13,7 14,8
             

De finansielle nøkkeltallene er utledet direkte fra det rapporterte årsregnskapet etter IFRS fratrukket effekter av IFRS 16

1) Driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper
2) Resultat til majoritets interesser / gjennomsnitlig antall utestående aksjer
3) EBITDA / Driftsinntekter
4) Driftsresultat / Driftsinntekter
5) Årsresultat / Driftsinntekter
6) EBIT /Gjennomsnittlig (egenkapital + netto rentebærende gjeld)