Finans i NorgesGruppen

Årsregnskap Konsern 2020

Resultatregnskap
101 385
Sum driftsinntekter 2020 (i NOK mill.)


Totalresultatoppstilling
3 506
Totalresultat for perioden (i NOK mill.)


Balanse
62 950
Totalbalanse pr. 31.12.2020 (i NOK mill.)


Oppstilling over endring i egenkapital 
23 735
Sum egenkapital pr. 31.12.2020 (i NOK mill.)


Kontantstrømoppstilling
7 799
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2020 (i NOK mill.)