Finansielle nøkkeltall

Resultat   2018 2017 2016
Sum driftsinntekter  NOK mill. 87 813 85 632 80 162
Forenklet kontantstrøm (EBITDA)1) NOK mill. 4 992 5 238 4 846
Driftsresultat (EBIT)  NOK mill. 3 140 3 052 3 266
Ordinært resultat før skatt  NOK mill. 3 057 2 778 3 164
Årsresultat  NOK mill. 2 410 2 090 2 465
         
Aksjer        
Fortjeneste pr aksje2) NOK 61,14 52,33 62,3
Totalt antall aksjer pr. 31.12.  1000 aksjer 40 000 40 000 40 000
Utbytte pr. aksje NOK 16,00 16,00 16,00
         
Kapital        
Totalkapital NOK mill. 39 171 37 678 36 382
Egenkapital NOK mill. 19 843 18 135 16 728
Egenkapitalandel % 50,7 48,1 46,0
Netto rentebærende gjeld NOK mill. 3 791 4 177 5 578
         
Lønnsomhet        
Driftsmargin EBITDA3) % 5,7 6,1 6,0
Driftsmargin4) % 3,6 3,6 4,1
Resultatmargin 5) % 3,5 3,2 3,9
Avkastning på anvendt kapital 6) % 12,8 13,1 14,5
         

 

1) Driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper
2) Årsresultat til majoritets interesser / gjennomsnitlig antall utestående aksjer
3) EBITDA / Driftsinntekter
4) Driftsresultat / Driftsinntekter
5) Resultat før skatt / Driftsinntekter
6) Resultat før finanskostnader /gjennomsnittlig egenkapital + rentebærende gjeld