Finansielle nøkkeltall

Resultat   1. halvår 2018 1. halvår 2017 2017
Sum driftsinntekter  NOK mill. 42 780 41 769 85 632
EBITDA1) NOK mill. 2 445 2 700 5 238
Driftsresultat (EBIT)  NOK mill. 1 611 1 398 3 052
Resultat før skatt  NOK mill. 1 557 1 180 2 778
Resultat etter skatt NOK mill. 1 199 896 2 090
         
Aksjer        
Resultat pr aksje 2) NOK 30,2 22,4 52,3
         
Kapital        
Totalkapital NOK mill. 37 876 35 500 37 678
Egenkapital NOK mill. 18 674 15 206 18 135
Egenkapitalandel % 49,3 42,8 48,1
Netto rentebærende gjeld NOK mill. 5 190 5 435 4 177
         
Lønnsomhet        
Driftsmargin EBITDA 3) % 5,7 6,5 6,1
Driftsmargin EBIT4) % 3,8 3,3 3,6
Resultatmargin5) % 3,6 2,8 3,2
Avkastning på anvendt kapital6) % 13,7 14,3 13,1
         
 1) Driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper  4) Driftsresultat / Driftsinntekter
 2) Resultat til majoritets interesser / gjennomsnittlig antall utestående aksjer  5) Resultat før skatt / Driftsinntekter
 3) EBITDA / Driftsinntekter  6) Resultat før finanskostnader / gjennomsnittlig egenkapital + rentebærende gjeld