Finansielle nøkkeltall

Resultat     1. halvår 2019 1. halvår 2018 2018 1. halvår 2019 ink. IFRS 16
Sum driftsinntekter    NOK mill. 43865 42780 87813 43773
EBITDA 1) NOK mill. 2548 2445 4992 3650
Driftsresultat (EBIT)    NOK mill. 1823 1611 3140 2123
Resultat før skatt    NOK mill. 1648 1557 3057 1437
Resultat etter skatt   NOK mill. 1285 1199 2410 1121
             
Aksjer            
Resultat pr aksje  2) NOK 32,2 30,2 61,1 28,0
             
Kapital            
Totalkapital   NOK mill. 41464 37876 39171 59884
Egenkapital   NOK mill. 20457 18674 19843 20292
Egenkapitalandel   % 49,3 49,3 50,7 33,9
Netto rentebærende gjeld   NOK mill. 4109 5190 3791 22741
             
Lønnsomhet            
Driftsmargin EBITDA  3) % 5,8 5,7 5,7 8,3
Driftsmargin EBIT 4) % 4,2 3,8 3,6 4,8
Resultatmargin 5) % 3,8 3,6 3,5 3,3
Avkastning på anvendt kapital 6) % 13,8 14,1 13,7 -
             

 

1) Driftsresultat før av- og nedskrivninger og inntekt på investering i tilknyttede selskaper
2) Resultat til majoritets interesser / gjennomsnitlig antall utestående aksjer
3) EBITDA / Driftsinntekter
4) Driftsresultat / Driftsinntekter
5) Resultat før skatt / Driftsinntekter
6) EBIT/gjennomsnittlig egenkapital + netto rentebærende gjeld