Gjeldsfinansiering

Grønne obligasjonslån

Grønne obligasjoner er lån som utelukkende skal finansiere miljøriktige formål. Lånene vil bli brukt utelukkende til å finansiere eller refinansiere investeringer i klimavennlig distribusjon, miljøbygg og fornybar energi.NorgesGruppen har etablert et grønt rammevert for obligasjonslån i samarbeid med Handelsbanken. CICERO, senter for klimaforskning, har som ekstern og objektiv part vurdert rammeverket til "dark green" og gitt en governance score på "excellent". Arbeidet med bærekraft er en integrert del av forretningen til NorgesGruppen. Les mer om dette under Bærekraft eller i Års- og bærekraftrapporten. 

Klikk her for å lese rammeverket for grønne obligasjonslån
Klikk her for å lese CICERO sin Second opinion
Klikk her for å komme til investorpresentasjon februar 2019


FRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2019/2024
Utestående beløp MNOK 400 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 12.02.2024
ISIN NO 0010843121 - Børsticker NORG120 G

Låneavtale 
Green Bond Framework
Cicero's Second Opinion
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedleggFRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2019/2025
Utestående beløp MNOK 500 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 05.03.2025
ISIN NO 0010869670 - Børsticker TBD

Låneavtale 
Green Bond Framework
Cicero's Second Opinion