Obligasjonslån

Lån under det grønne rammeverket presenteres under siden Grønne obligasjoner.

FRN NorgesGruppen ASA grønt obligasjonslån 2019/2024          
Utestående beløp MNOK 400 - Emisjonsramme MNOK 2 000 - Forfall 12.02.2024
ISIN NO 0010843121 - Børsticker NORG120 G

Låneavtale 
Green Bond Framework
Cicero's Second Opinion
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedlegg3,25% NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2014/2024
Utestående beløp MNOK 300 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 25.09.2024

ISIN NO 0010720683 - 
Børsticker NORG92

Låneavtale
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedlegg


FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2017/2023
Utestående beløp MNOK 300 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 10.02.2023
ISIN NO 0010787823 - Børsticker NORG111
Låneavtale
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdipapirdokument med vedlegg

FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2016/2022
Utestående beløp MNOK 500 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 15.03.2022

ISIN NO 0010758477 -  Børsticker NORG110

Låneavtale
Låneavtale med tillegg for 2. emisjon
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdidokument med vedlegg


FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021
Utestående beløp MNOK 700 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 10.05.2021

ISIN NO 0010709512 - Børsticker NORG84

Låneavtale
Låneavtale med tillegg for 2. emisjon
Låneavtale med tillegg for 3. emisjon
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Tillegg til registreringsdokument
Verdipapirdokument med vedlegg


3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020
Utestående beløp MNOK 640 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 25.11.2020

ISIN NO 0010695109 - Børsticker NORG79

Låneavtale
Låneavtale med tillegg for 2. emisjon
Sammendrag
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdipapirdokument med vedlegg


4,43% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2012/2019
Utestående beløp MNOK 500 - Emisjonsramme MNOK 1 500 - Forfall 05.12.2019

ISIN NO 0010663651 - Børsticker NORG65

Låneavtale
Registreringsdokument NorgesGruppen
Verdipapirdokument med vedlegg


 


 


 

Ved å klikke på linkene i listen kan du her laste ned låneavtaler, registreringsdokument/prospekt og verdipapirdokument/lånebeskrivelse i pdf.