Styrket posisjon i alle markedssegmenter

Vi styrker vår posisjon blant lavprisbutikker, supermarkeder og nærbutikker i hele landet. I tillegg ser vi en positiv utvikling for netthandel og mat i farta.

Det blåser friskere rundt oss og konkurransen er tøff. Dagligvarebransjen kommer fra en lang periode med god vekst. Men fra 2016 har veksten vært avtagende og holdt seg lav. En av grunnene er at flere aktører tilbyr dagligvareprodukter, og de vokser. Vi må der­for alltid være klare til kamp for å være kundens førstevalg.

Våre kunder innen både dagligvare, ser­vering og servicehandel måler oss ikke lenger bare på pris og utvalg. De måler oss også på hvordan vi påvirker samfun­net. De yngste kundene våre, har miljø og klima som sin viktigste sak (Ung 2016, Voksen 2025). De siste årene har miljøutfordringene for alvor begynt å enga­sjere både kunder og medarbeidere. Det forplikter, både oss og våre samarbeids­partnere. Vi skal være i front på bære­kraft, og vi har for eksempel fjernet tonnevis med unødvendig plast i 2018.

Av vår totale vekst i dagligvare i 2018 er 80 prosent i eksisterende butikker. KIWI og Joker har fått flere kunder og handle­kurvene blir større. Hos MENY og SPAR kjøper kundene flere varer hver gang de er innom. Dette skyldes en kombinasjon av bedre og mer salgsklare butikker som innfrir kundenes behov, samt en fantas­tisk innsats fra alle våre medarbeidere som står på hver eneste dag i den tøffe konkurransen. Veldig hyggelig er det at KIWI og MENY fremdeles ligger helt i tet på flere omdømme- og merkevareundersøkelser gjennom 2018. Det viser at kundene har gode opplevelser i møte med butikkjedene våre.

2018 har våre konkurrenter etablert flere butikker enn oss, mens vi har konsentrert oss om å forbedre og utvikle eksisterende butikker. Etableringstakten vil øke noe fremover med butikker som er tilpasset sitt kundegrunnlag lokalt.

Deli de Luca, MIX og Jafs i servicehandelsmarkedet har også hatt god fart det siste året. Flere utsalgssteder er oppgradert, med et fornyet tilbud til sine kunder. Trenden er å gå fra kioskkonsept til serveringssted. Mat i farta vokser videre, og mer enn dagligvaremarkedet i 2018.

I serveringsmarkedet har NorgesGruppen og ASKO tett dialog med sine kunder gjennom året, der de presenterer og ber om innspill på produktnyheter. ASKO ble dessuten kåret til årets leverandør av en av sine største kunder, Hurtigruten.

Økt omsetning gjør at vi kan drive mer effektivt. Vi har aldri hatt bedre og mer effektive butikker enn vi hadde i 2018. Forbedret distribusjon av kjølte varer har økt holdbarheten med opptil én dag, som kommer våre kunder til gode.

Vår evne til å utvikle selskapet over tid og langsiktige eiere, har lagt grunnlaget for investeringer i mer miljøvennlige løsnin­ger, ny teknologi, sterke kjedekonsepter og kompetanse. Om ikke lenge står vårt nye kaffeforedlingsanlegg klart. Det vil ytterligere styrke konkurransekraften vår innenfor effektivitet, emballasje og miljø. Vi er først i vår bransje i Norden med grønne obligasjonslån som vil bli uteluk­kende brukt til å finansiere investeringer i miljøvennlig transport, miljøbygg og for­nybar energi. For første gang produserer ASKO fornybar energi omtrent tilsvarende sitt totale forbruk av elektrisitet.

NorgesGruppen gir forbrukerne valgfrihet gjennom supermarkeder, distriktsbutikker og lavprisbutikker. Våre supermarkeder har best utvalg av mat og drikke, vår lav­priskjede KIWI har gjennom året befestet sin posisjon som prisleder i bransjen, og vi har kjøpmenn i distriktene som tilbyr kunnskap og service der folk bor. Det bidrar til levende distriktssamfunn. Investeringsviljen til våre kjøpmenn er god, noe som gjør at vi kan fortsette å bidra til sysselsetting og bosetting over hele landet. I tillegg kan vi bidra ytterligere i integreringsdugnaden, til å redusere klimabelastningene og til å forebygge sykdom ved å tilrettelegge for et sunt kosthold.

Hver enkeltes innsats i NorgesGruppen-familien teller. Vi skal bygge videre på vår vinnerkultur der vi gjør mange tiltak hver dag for å skape bedre kundeopplevelser.

Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!