Bedre handleopplevelser bidrar til lønnsom kundevekst, og vi fortsetter å investere for framtiden

God kundevekst i butikkene, netthandelen og serveringsmarkedet
I et matmarked med økende bransjeglidning og endrede spise- og handlevaner, er kundeveksten i NorgesGruppens kjeder en solid tillitserklæring for hele vår virksomhet. Vår sammenlignbare vekst er 0,4 prosentpoeng bedre enn veksten i dagligvaremarkedet, og MENY er markedets vekstvinner med 3,4 prosent.

MENY har forbedret handleopplevelsen på nett og i butikk, lansert nye matskatter og styrket kundeservicen gjennom alle sine matarbeidere. KIWI forsterker sin markedsposisjon mest av våre dagligvarekjeder både ved sammenlignbar vekst og nye butikker. Samlet vekst på 3,6 prosent gjør at KIWI øker sin markedsandel med 0,5 prosentpoeng og styrker sin posisjon som prisleder i markedet. Prisreduksjon på fiskeprodukter tilsvarende momsen ga meget god effekt både for folkehelsen og for omsetningen. SPAR vinner også flere kunder og øker sin markedsandel med 0,1 prosentpoeng. Joker opprettholder sin sterke distriktsprofil og markedsposisjon. Vår netthandel øker på forbrukermarkedet med hele 56 prosent, og til serveringskunder bidrar netthandel både med kundevekst og økt handlekurv.

Mat i farta-segmentet er i vekst, og våre servicehandelkonsepter MIX, Jafs og Deli de Luca nyter godt av denne utviklingen.

For selskapene våre utenfor Norge har Dagrofa i Danmark framgang sammenlignet med i fjor, samt at Eurocash i Sverige og Pisiffik på Grønland fortsetter å utvikle seg positivt.

Samlet gir dette en økning i driftsinntektene i 2019 på 2,7 milliarder, noe som tilsvarer 3,1 prosent, og vi passerer 90 milliarder kroner i samlede driftsinntekter.

Vi er i førersetet og tar nye steg både for bedre folkehelse, miljø og en mer bærekraftig verdikjede for mat
Sju av sju områder innen vår sunnhetssatsing utviklet seg i positiv retning i 2019. Det betyr bedre folkehelse gjennom en sunnere handlekurv hos våre kunder. Vi har fjernet betydelige mengder unødvendig plast, redusert energiforbruket og produsert mer fornybar energi. ASKO produserte i 2019 mer fornybar energi enn sitt totale energiforbruk.

Vi distribuerer nå mat med verdens første hydrogenlastebil, og snart åpner vi et nytt og miljøriktig kaffebrenneri i tre. Matsvinnet er ytterligere redusert. 24 prosent reduksjon siden 2015 gjør at vi allerede er halvveis på veien mot 50 prosent reduksjon innen 2025.

Våre absolutte krav til dyrevelferd ble satt på prøve i 2019. Det betyr skjerpede krav til oppfølging og dokumentasjon i hele verdikjeden for mat. Tillit til trygg mat er en bærebjelke for alle som lever av å produsere og selge mat.

På ti år har MENY femdoblet salget av lokalmat og passerer nå en milliard i omsetning av norske lokale og bærekraftige produkter. Det gror godt, og vi er stolte av å ha 600 små norske, lokale leverandører på vårt lag. Det bygger matnasjonen Norge.

Betydelige driftsinvesteringer gir bedre og billigere handleopplevelser, god lønnsomhet og mulighet til fortsatt satsing framover
I 2019 forbedret vi driftsresultatet og leverte fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling. God kostnadskontroll i alle våre virksomheter er avgjørende for fortsatt lønnsom vekst i den harde konkurransen i matmarkedet.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre handleopplevelsen, og kjedene må fortsette å tilby lave matvarepriser til kundene sine. Det er kun mulig dersom ASKO og alle andre konsernfunksjoner fortsetter å gjøre en like god jobb som i dag.

Et forbedret driftsresultat øker investeringene våre, fordi vi har langsiktige eiere som gjør det mulig å satse. Til tross for at matmarkedet ikke er aller mest utsatt for konjunktursvingninger, tilsier den lave pris- og volumveksten i markedet at vi må ta nye grep.

Vi utgjør en forskjell for mange, og våre engasjerte medarbeidere utgjør forskjellen for oss
Gjennom 1,2 millioner kundebesøk hver dag kan vi bidra til at våre kunder får en bedre helse, et sunnere miljø og et enklere og bedre liv med gode matopplevelser til gode priser. Det er få om noen som kan utgjøre en forskjell for så mange, og engasjementet til hver enkelt utgjør forskjellen for oss. Det har aldri vært mer spennende å arbeide med mat.

Alt vi gjør handler om å skape bedre handleopplevelser for våre kunder. Vi skal gjøre det enklere og mer tilgjengelig å få tilgang til god mat til lave priser over hele landet. Vi skal gi våre kunder muligheten til å ta sunnere og grønnere valg.

Det krever de beste og mest engasjerte medarbeiderne. Dette engasjementet skal vi forvalte med største ydmykhet, fordi det bygger stolthet og vinnerkultur. Vi har tusenvis av medarbeidere i ASKO, i våre butikker, i våre produksjonsvirksomheter og i bakenforliggende konsern og støttefunksjoner. Å få hver enkelt til å bidra med sitt beste og spille hverandre gode utgjør forskjellen for oss. Jeg oppsummerer 2019 med en stor takk til alle engasjerte medarbeidere som har bidratt til bedre handleopplevelser for våre kunder.

Så langt i 2020 er hele verden preget av tiltak for å begrense spredning av korona-viruset. Vi går alle et svært krevende år i møte. Matvarebransjen har en samfunnskritisk funksjon for å sikre mat til folket og redusere risiko for smitte. Jeg er stolt og imponert over den innsatsen våre medarbeidere legger ned for å sikre livsnødvendige varer til hele landet.

Runar Hollevik / konsernsjef, NorgesGruppen

Matnyttig 2020

Matnyttig 2020

Nysgjerrig på NorgesGruppen? Les vårt ferske magasin Matnyttig!