Aksjonæroversikt

Aksjonærer som ønsker å endre opplysninger i NorgesGruppens aksjonæroversikt, som for eksempel navn, adresse eller kontonummer, må selv kontakte sin kontofører, det vil si den finansinstitusjon hvor de har sin vps-konto registrert. NorgesGruppens aksjonæroversikter vil da automatisk bli oppdatert. Det er viktig at opplysningene i vps-registret er oppdatert.