Ligningsverdi

 

Ligningsverdi pr. aksje

01.01.2018

     198,59*   

01.01.2017

198,21

*) Estimat fra VPS. Kan benyttes i aksjonærenes selvangivelse for 2017.

Carina Tangen
NorgesGruppen ASA
Konsernregnskapssjef
97 16 48 18