Ligningsverdi

 

Ligningsverdi pr. aksje

01.01.2019

     164,60*   

01.01.2018

164,22

*) Estimat fra VPS. Kan benyttes i aksjonærenes selvangivelse for 2018.

Erik Gulbrandsen
NorgesGruppen ASA
47 28 83 37