Rapporter

NorgesGruppen ASA har obligasjons- og sertifikatlån notert på Oslo Børs. I henhold til Obligasjonsreglene offentliggjøres delårsrapport for 1. og 2. halvår.  Årsrapporten offentliggjøres senest fire måneder etter regnskapsårets utgang. Se finansiell kalender for nærmere informasjon om datoer for offentliggjøring.

Konsernregnskapet er utarbeidet i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger publisert av International Accounting Standards Board (IASB) og fastsatt av EU.