Noter til årsregnskapet

Note 21 – Resultat pr. aksje

NOTE 21  RESULTAT PR. AKSJE

 

Aksjer

Egne aksjer

Utestående

Antall aksjer 01.01.

40 000 000

(903 001)

39 096 999

Kjøp/salg av egne aksjer

-

(34 726)

-34 726

Antall aksjer 31.12.

40 000 000

(937 727)

39 062 273

 

2019

2018

Majoritetens andel av årsresultat (TNOK)

2 390 020

2 390 656

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer

39 079 636

39 104 137

Resultat pr. utestående aksje (NOK)

61,16

61,14

NorgesGruppen har ingen utestående opsjoner eller lignende som gir utvanning av resultat pr. aksje.