Noter til årsregnskapet

Note 22 – Nærstående parter

NOTE 22  NÆRSTÅENDE PARTER

NorgesGruppen ASA og datterselskaper har, direkte og indirekte, mange forretningsmessige relasjoner til flere av personene som anses å være nærstående parter. Med nærstående parter legges til grunn styremedlemmer og ledende ansatte, slik dette er definert i IAS 24.

Alle forhold som gjelder nærstående parter blir behandlet basert på prinsippet om armlengdes avstand. Selskapet har rutiner for oppdatering av nærstående parters forretningsmessige relasjoner til konsernet.

De forhold som dette i stor grad gjelder er kjøp av varer og tjenester, leie av eiendommer, felleseide selskaper og transaksjoner hvor nærstående parter er involvert.

Nærstående part

Posisjon

Involvert selskap

Tjeneste/forbindelse

Omfang

Sverre Lorentzen

Styremedlem i NorgesGruppen ASA

Oluf Lorentzen AS

Leveranser

>200 MNOK

Knut Hartvig Johannson

Styreleder i NorgesGruppen ASA

Joh. Johannson AS
Joh. Johannson Eiendom AS

Utleie av eiendommer

10-200 MNOK

Torbjørn Johannson

Styreleder i ASKO Norge AS

Joh. Johannson AS
Joh. Johannson Eiendom AS

Utleie av eiendommer

10-200 MNOK

Johan Johannson

Konserndirektør i NorgesGruppen ASA

Joh. Johannson AS
Joh. Johannson Eiendom AS

Utleie av eiendommer

10-200 MNOK

Egil Giørtz

Regionsdirektør i NG Møre AS

H.I. Giørtz Sønner AS

Felleseid selskap

10-200 MNOK

Terje Navjord

Økonomidirektør i Kiwi Norge AS

Pett Kjede og Servicekontor AS
TNA Holding AS

Utleie av eiendom

10-200 MNOK

Tor Kirkeng

Etableringsdirektør i Kiwi Norge AS

Pett Kjede og Servicekontor AS
Kirkeng Eiendom AS

Utleie av eiendom

10-200 MNOK

Knut Hage

Medlem av valgkomiteen i NorgesGruppen
ASA og styremedlem i Kiwi Norge AS

CC Gruppen AS

Felleseid selskap

10-200 MNOK

Roald Helgø

Daglig leder i Helgø Meny

Helgø Investering AS

Utleie av eiendom

10-200 MNOK

Guri Størvold

Styremedlem i NorgesGruppen ASA

Zync Communication AS

Konsulenttjenester

<10 MNOK

Jan Magne Borgen

Styremedlem i NorgesGruppen ASA

Borgano AS

Utleie av eiendom

<10 MNOK

Herleif Bergh Nilsen

Regionsdirektør i NG Vestfold/Telemark AS

Kvelde Eiendom AS

Utleie av eiendom

<10 MNOK

Leif Petter Tunold

Kategoridirektør i NorgesGruppen ASA

Tunold Eiendom AS

Utleie av eiendom

<10 MNOK

Dag Freddy Henriksen

Adm. dir. i Matbørsen AS

Bro Reklame AS

Utleie av eiendom

<10 MNOK

Ivar Jørgen Bjoner

Styremedlem i Meny AS

Magnolia System AS

Felleseid selskap

<10 MNOK

Steinar Paulsrud

Styremedlem i Kaffebrenneriet

Kaffebrenneriet AS

Felleseid selskap

<10 MNOK

Thomas Frank Pulpan

Daglig leder i Kaffebrenneriet

Kaffebrenneriet AS

Felleseid selskap

<10 MNOK

I tillegg til de forhold som er nevnt har NorgesGruppen forretningsmessige forhold til selskaper som konsernet eier andeler i, bl.a. BAMA Gruppen AS, som ikke inngår i konsernet.

Ytelser til ledende ansatte og styret er omtalt i note 6.