Noter til årsregnskapet

Note 26 –Hendelser etter balansedagen

NOTE 26  HENDELSER ETTER
BALANSEDAGEN

Det har etter balansedagen ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for det avlagte regnskapet. Tiltakene som er iverksatt av myndighetene for å redusere spredning av korona-viruset vil påvirke hele næringslivet. 2020 vil bli et krevende år også for matbransjen, både på grunn av økte kostnader og økt fravær. Dette til tross for økt omsetning av varer i enkelte butikker. En rekke av våre engroskunder vil oppleve en krevende periode fremover på grunn av tapt salg.