Maria Ruiz Ulltveit-Moe, Kategori/Innkjøp

Maria Ruiz Ulltveit-Moe, Kategori/Innkjøp

– Stol på deg selv! Kunnskapen du besitter er verdt mye for bedriften, så ikke vær redd for å snakke høyt og bli med på diskusjoner og interessante samtaler.
11. august 2021

Hvordan har det vært å jobbe i Kategori/Innkjøp i sommer?

Veldig lærerikt! Jeg har jobbet sammen med en annen student i Kategori/Innkjøp. Vi fikk to hovedprosjekter: det ene et middagsprosjekt, hvor vi har jobbet med å kartlegge hvordan NorgesGruppen kan måle hvor godt de gjør det på middag. Vi definerte suksesskriterier og hvordan rapporteringen kan se ut. Det andre prosjektet dreide seg om NorgesGruppens satsning på vegetar og plantebaserte varer. Her har vi gjennom en mengde intervjuer kartlagt unges holdninger til plantebasert mat. Jeg føler at jeg har fått brukt mange ulike deler av utdannelsen min i prosjektene. Prosjektene har involvert mange fra avdelingen, hvilket har gjort at jeg har blitt kjent med utrolig mange kule mennesker! Alle er så imøtekommende, rause og deler ut av både tid og kunnskap. Jeg har følt meg veldig velkommen, og at min tilstedeværelse har vært ønsket.

Hvilke råd vil du gi andre studenter?

Stol på deg selv! Kunnskapen du besitter er verdt mye for bedriften, så ikke vær redd for å snakke høyt og bli med på diskusjoner og interessante samtaler. Jeg anbefaler alle studenter å søke internship i NorgesGruppen. Det er en stor arbeidsgiver, og det betyr at det er enormt med muligheter dersom du viser stort engasjement for arbeidsoppgavene. Jeg har fått veldig mye frihet, ansvar og hatt kontinuerlige sparringsmøter i forbindelse med prosjektene. Jeg føler at folk i NorgesGruppen vil deg vel og ønsker at du skal lykkes. Og helt til slutt: Husk at man skal ha det GØY på jobb!