« Tilbake til Ledige stillinger

Innkjøpssjef

Innkjøpssjef

I det daglige arbeidet med å tilby forbrukere de ferskeste, og mest fristende, brød- og bakervarer fra lokale bakerier hver dag, har vi støtt på en positiv utfordring. Vi er i vekst, og vi har behov for å styrke vår innkjøpsfunksjon.

Vi søker derfor nå en innkjøpssjef i en nyopprettet stilling.

Stillingen inngår i markedsavdelingen, og rapporterer til markedsdirektør og får bred kontaktflate internt i Bakehuset, i NorgesGruppen og eksternt.

Om markedsavdelingen.

Markedsavdelingen er knyttet til hovedkontoret på Økern i Oslo og består av markedsdirektør, produktsjefer, grunndata, trade marketing, kommunikasjon og produktutviklingsavdelingen.

Hva forventes?

Stillingen som Innkjøpssjef fordrer evne til helhetsforståelse og evne til tverrfaglig samarbeid og samhandling. Samtidig må du inneha strategisk og taktisk tenking og handling. Det forventes også bidrag utover eget ansvarsområde for helhetlige og samordnede beslutninger som sikrer realisering av selskapets kommersielle-, operative- og strategiske mål.

Noen ansvarsområder:

  • Innkjøpssjefens ansvar er å forhandle og forvalte avtaler på råvarer (ingredienser), handelsvarer, emballasje og forbruksmateriell for alle enheter i Bakehuset AS
  • Innkjøpssjefen er ansvarlig for dokumentasjon og formalitetskrav relatert til offentlige myndigheter herunder import, f.eks. søknader til Landbruksdirektoratet ifm. tollreduksjon
  • Innkjøpssjefen skal ha oversikt på aktuelle leverandører i vår varegruppe i Norge og Europa for å sikre riktig prisutvikling, råvarer, handelsvarer, emballasje og forbruksmateriell (deltagelse på messer ol.)
  • Oppfølging av eksisterende leverandører mht. sortiment og pris
  • Utvikle innkjøpsstrategi som er i tråd med NorgesGruppens overordnede strategi og kategoristrategi
  • Utarbeidelse av importkalkyler og fagansvaret for innkjøpsfunksjonen i ERP-systemet M3.
  • Sørge for kommunikasjon av endringer, leverandøravtaler og prisoppdateringer osv. internt i organisasjonen.

Hvem er du?

Vår ideelle kandidat har relevant høyere utdanning innen økonomi, innkjøp, logistikk eller lignende, samt erfaring med innkjøp og forhandlinger.

Du må like å arbeide med analyser og tall.

Du har høy integritet, er initiativrik og har god gjennomføringsevne.

Du har god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Du må regne med noe reisevirksomhet i jobben.

Hva kan vi tilby deg?

En sentral rolle i Bakehuset, i et solid selskap med dyktige kollegaer. Stillingen har stor kontaktflate både internt og eksternt. Posisjonen gir mulighet til både faglig og personlig utvikling.

I Bakehuset har vi en humørfylt og uformell kultur, vi skårer godt undersøkelser angående arbeidsmiljøet.

En god arbeidsplass er et utviklende sted å være, der du som medarbeider blir sett, involvert og respektert. Vi vil at alles bidrag skal anerkjennes og verdsettes. Bare den som får tillit, kan ta ansvar. Derfor lover Bakehuset «god arbeidsplass der du utgjør en forskjell»

Når vi beskriver Bakehusets personlighet ser vi en person som er ekte, glødende, alltid forberedt og helt i front. En slik person sprer energi og er utviklende å ha som kollega. Det er en person våre kunder og leverandører setter pris på. Disse fire personlige egenskapene kan vi ta ansvaret for alle sammen, uavhengig av rolle i selskapet.

Informasjon om Bakehuset:

Bakehuset AS er Norges ledende og største bakehus, bestående av 11 lokale, tradisjonsrike bakerier i Sør- og Midt-Norge. Årlig omsetning er på ca. 1,8 mrd. NOK og bedriften har ca. 1000 medarbeidere. Vi leverer et bredt spekter av konditor- og bakervarer til dagligvarehandel, storhusholdning og kiosk/bensin- og servicehandel. Hovedkontoret ligger på Økern i Oslo. Bakehuset AS er 100 % eid av NorgesGruppen ASA.

Søknad sendes innen 28.01.2022 og behandles fortløpende og konfidensielt. Vi ber deg benytte søknadslinken på www.norgesgruppen.no