« Tilbake til Ledige stillinger

Ønsker du en fremtid som leder i MENY? Søk traineeprogrammet!

Ønsker du en fremtid som leder i MENY? Søk traineeprogrammet!

Traineeprogrammet – for kommende kjøpmenn og ferskvaresjefer

Menneskene i MENY er vår viktigste ressurs. Vårt mål er til enhver tid å ha de mest kompetente og fornøyde medarbeiderne og lederne, som hver dag sørger for å skape den beste handleopplevelsen for kundene våre. Gjennom MENYs eget Traineeprogram har vi som målsetting å trene opp ledertalenter til å bli fremtidige kjøpmenn og ferskvaresjefer, som kan bidra til nettopp det.

 Vi har to typer Traineeprogram i MENY:

 • Butikktrainee
 • Ferskvaretrainee

For å kunne søke som Butikktrainee bør du ha 2 års relevant utdanning etter videregående skole, for eksempel utdannelse innenfor Retail Management, ledelse eller administrasjon. Du kan også søke hvis du har jobbet i butikk i minst 2 år. For å kunne søke som Ferskvaretrainee bør du ha fagbrev som butikkslakter, kokk og/eller sjømathandler, og erfaring fra en av våre butikker. Også her kan du søke hvis du har lang fartstid i butikk, men ikke har fagbrev.

I tillegg må du:

 • Jobbe i MENY eller Jacob’s
 • Ha genuin interesse for dagligvare
 • Ha ambisjoner som leder
 • Ha høy gjennomføringsevne 
 • Være interessert i mennesker
 • Være nysgjerrig
 • Være ydmyk 
 • Være forberedt på store utfordringer

Traineeprogrammet foregår hovedsakelig i egen butikk med en fagansvarlig som loser deg gjennom programmet. Kjøpmann er ansvarlig for gjennomføringen på butikk, og vil sannsynligvis være hovedveileder. For Ferskvaretrainee er det ferskvaresjef som er hovedveileder.

Programmet består av trening i alle butikkens avdelinger, samt opplæring innenfor feltene ledelse, økonomi og drift. Programmet går over 10 måneder med oppstart i august 2019. 

Hovedelementene i programmet:

 • Oppstartsdag m/mentor: Informasjon om programmet og forventningsavklaring
 • Samling 1 - 3 dager (høst)
 • Coachingsamtaler med driftssjef – 2 i løpet av året
 • Coachingsamtaler med kursleder – 2 i løpet av året
 • 4 obligatoriske lederkurs – settes opp sentralt
 • Samling 2 - 2 dagers (vår)
 • Hospitering i annen butikk – 5 hele arbeidsdager
 • Informasjonsdag Servicekontor og avslutning

For å søke på Traineeprogrammet ber vi deg laste opp CV, søknad, anbefaling fra din kjøpmann og driftssjef (begge må levere anbefaling!) og annen relevant dokumentasjon. Vi gjør oppmerksom på at alle søknader må sendes inn via søknadsskjemaet tilknyttet annonsen. 

Søknadsfrist: 1. mai.

Med 200 butikker og en omsetning på 18 milliarder kroner er MENY Norges ledende supermarkedkjede. MENY står for et unikt og suksessrikt konsept innen norsk dagligvare; ferskvarer, stort vareutvalg og høy fagkompetanse. MENY satser sterkt på utvikling av kunnskap og matglede.