Kvalitetskrav til våre leverandører

Alle kunder av NorgesGruppen skal være trygge på at alle varer de handler gjennom oss overholder strenge krav til trygg mat, kvalitet, miljø og etikk.

NorgesGruppen arbeider derfor proaktivt for å sikre at våre leverandører har riktig fokus.  Her får du oversikt over hvilke forventninger vi stiller til våre leverandører innen trygg mat, etisk handel og miljø.