Mattrygghet

Alle leverandører til NorgesGruppen skal følge gjeldende regelverk. Alle må ha et kvalitetssystem som er tilpasset sin drift. Dersom det skulle være behov for tilbaketrekking av produkt fra markedet, er det viktig at leverandøren har NorgesGruppens kontaktpunkter for beredskap lett tilgjengelig.

Gjeldende lover og forskrifter skal følges til enhver tid.

Alle leverandørene til NorgesGruppen skal følge gjeldende lover og forskrifter for sin produksjon/virksomhet til enhver tid. Dette kan være regelverk som ivaretar trygg mat, miljø, mennesker og dyr. Herunder skal alle leverandører ha et kvalitetssystem som er tilpasset sin drift. For enkelte kan det være tilstrekkelig med et enkelt IK-Matsystem. Leverandører som kvalifiserer til registrering på lokalmat.no skal være registrert der. For andre kan det være nødvendig med sertifisering etter en global matsikkerhetsstandard  (f.eks FSSC 22000, ISO 22000 eller BRC).​

 

Kontaktpunkt og informasjon til NorgesGruppen ved produktberedskap.

Dersom et produkt må trekkes fra markedet, er det viktig at kommunikasjonen mellom leverandør og NorgesGruppen er god. 

Vedlagt finner du NorgesGruppens rutine for produktberedskap, og våre kontaktpunkter.For varer registrert i TradeSolution oppfordrer vi til å bruke det elektroniske skjemaet for innmelding av produktavvik som ligger i TradeSolution. Varslingsskjema er utarbeidet i fellesskap mellom leverandører og dagligvarebransjen for å sikre tilstrekkelig produktinformasjon ved tilbaketrekkinger. 

Dersom du er i tvil om et produkt bør trekkes eller ikke fra markedet, bistår NorgesGruppens kvalitetsavdeling gjerne i denne vurderingsfasen. Vi utfører denne typen vurderinger flere ganger pr uke. Bruk kontaktpunktene i rutinen for produktberedskap.