Miljø

NorgesGruppen krever at det ikke foregår noen form for miljøkriminalitet eller rovdrift på ressurser i verdikjeden og arbeider for at verdikjeden benytter minst mulig miljøbelastende stoffer i produkter og emballasje.

NorgesGruppen skal bidra til at forbrukerne kan velge produkter med lav miljøbelastning. 

Overholdelse av bransjestandarder og normer

Optimal pakking av produkter sikrer bedre utnyttelse av lastebærere og biler og bidrar dermed til lavere utslipp fra transport. NorgesGruppens leverandører skal overholde bransjestandarder og normer ved design av nye emballasjer og produkter, samt ved justering av eksisterende produkter.


Medlemskap i Grønt Punkt

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.
NorgesGruppens leverandører må være medlem av Grønt Punkt Norge.