Miljø

NorgesGruppen krever at det ikke foregår noen form for miljøkriminalitet eller rovdrift på ressurser i verdikjeden og arbeider for at verdikjeden benytter minst mulig miljøbelastende stoffer i produkter og emballasje.

NorgesGruppen skal bidra til at forbrukerne kan velge produkter med lav miljøbelastning. 

Overholdelse av bransjestandarder og normer

Optimal pakking av produkter sikrer bedre utnyttelse av lastebærere og biler og bidrar dermed til lavere utslipp fra transport. NorgesGruppens leverandører skal overholde bransjestandarder og normer ved design av nye emballasjer og produkter, samt ved justering av eksisterende produkter.

NorgesGruppens leverandører må være medlem av et godkjent emballasjereturselskap. Enten Grønt Punkt eller Norsirk.

Medlemskap i Grønt Punkt

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Medlemskap i Norsirk

Norsirk er det eneste norske returselskapet som ivaretar produsentansvar for 3 produsentansvarsordninger. Selskapet er non-profit, og sørger for å samle inn og gjenvinne elektrisk og elektronisk avfall, batterier og emballasje.