Slik blir du leverandør

Her finner du informasjon som beskriver hvordan vi kommuniserer med våre handelspartnere. Det er viktig at du setter deg nøye inn i dette hvis du ønsker å bli leverandør til NorgesGruppen.

NB! Er du en potensiell leverandør til NorgesGruppen ASA er det viktig at du alltidførst tar kontakt med kategori- eller produktsjefen for ditt område før du starter arbeidet med å oppfylle kravene nedenfor. Oversikt over alle kategoriansvarlige finner du i høyre kolonne.


Som et viktig ledd for å effektivisere flyten av varer frem til forbruker, er det svært viktig at produktinformasjon til enhver tid er oppdatert med nødvendig og tidsriktig informasjon og at vedlikeholdet skjer effektivt. Som et krav for å oppnå dette, må du som leverandør være registrert hos Tradesolution samt at alle produkter som selges via NorgesGruppens kanaler er registrert i Tradesolution´s EPD-base.

Samarbeidet mellom våre leverandører, Tradesolution og NorgesGruppen

1. Etter at leverandør har vært i kontakt med kategori/innkjøp hos NorgesGruppen, er fremgangsmåten som følger: Leverandører som ikke er registrert hos Tradesolution fyller ut skjema på deres nettside for abonnement og tildeling av EPD-leverandørnr. Se mer informasjon på www.tradesolution.no.

2. For registrering hos NorgesGruppen, fyller du som leverandør ut vedlagte leverandørregistreringsskjema og returnerer det elektronisk til levreg@norgesgruppen.no. (Dersom dette ikke er mulig, sendes det på fax til nummer 24 11 31 01. ) Dersom produktene skal distribueres via engros, må du som leverandør også ta kontakt med Joh. System v/engros kontaktgruppe for inngåelse av engrosbetingelser. Vurderingsskjema grossist  må fylles ut.

3. Alle produkter som selges via NorgesGruppen skal registreres i Tradesolution´s EPD-base. Mer informasjon om denne tjenesten, samt priser, finner du på www.tradesolution.no eller tlf.nr. 40 00 74 75. Informasjon om tidsfrister for lanseringsvinduene finner du på www.stand.no (Stand011 - Effektive lanseringer).

4. For videre registrering av produkter hos NorgesGruppen benyttes følgende skjemaer:
Vareregistreringsskjema NYE grossistvarer

Vareregistreringsskjema NYE direkteleverte varer

VIKTIG: Se skjema som viser Rutiner og tidsvinduer ved nyheter og endringer.

Vi ser frem til et gjensidig og nyttig samarbeid!

illustrasjonsbilde

NorgesGruppen kategori/innkjøp
Karenslyst allé 12-14, postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo
+47 24 11 31 00

Her finner du oversikten over de ansvarlige for hver enkelt varegruppe innen dagligvare og storhusholdning.