Slik blir du leverandør

Her finner du informasjon som beskriver hvordan vi kommuniserer med våre handelspartnere. Det er viktig at du setter deg nøye inn i dette hvis du ønsker å bli leverandør til NorgesGruppen.
Samarbeidet mellom våre leverandører, Tradesolution og NorgesGruppen.

1. Er du en potensiell leverandør til NorgesGruppen ASA er det viktig at du alltid først tar kontakt med kategori- eller produktsjefen for ditt område før du starter arbeidet med å oppfylle kravene nedenfor. Oversikt over alle kategoriansvarlige finner du i høyre kolonne.


2. Etter at leverandør har vært i kontakt med kategori/innkjøp hos NorgesGruppen, er fremgangsmåten som følger: Leverandører som ikke er registrert hos Tradesolution fyller ut skjema på deres nettside for abonnement og tildeling av leverandørnummer. Se mer informasjon på www.tradesolution.no

3. For registrering hos NorgesGruppen, fyller du som leverandør ut vedlagte leverandørregistreringsskjema og returnerer det elektronisk til levreg@norgesgruppen.no. Dersom produktene skal distribueres via ASKO, må du som leverandør også ta kontakt med ASKO for inngåelse av engrosbetingelser. Vurderingsskjema grossist  må fylles ut.

4. Alle produkter som selges via NorgesGruppen skal registreres i Tradesolution´s EPD-base. Mer informasjon om denne tjenesten, samt priser, finner du på www.tradesolution.no eller tlf.nr. 40 00 74 75. Informasjon om tidsfrister for lanseringsvinduene finner du på www.stand.no.

5. For videre registrering av produkter hos NorgesGruppen benyttes følgende skjemaer:
Vareregistreringsskjema nye varer.

VIKTIG: Se skjema som viser Rutiner og tidsvinduer ved nyheter og endringer
Vi ser frem til et gjensidig og nyttig samarbeid!

 

NorgesGruppen kategori/innkjøp
Karenslyst allé 12-14
posboks 300 Skøyen 

0213 Oslo

+47 24 11 31 00


Her finner du oversikten over de ansvarlige for hver enkelt varegruppe innen dagligvare og storhusholdning.