NorgesGruppen som leietaker og utleier

NorgesGruppen leier inn over 1.200.000 kvm til bruk for våre virksomheter.

NorgesGruppen ønsker å jobbe regionalt gjennom personer som kjenner de ulike fylkene i Norge godt og som har lang erfaring med eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med personer og firmaer som kan tilby alt fra godt beliggende tomter til større utbyggingsprosjekter, inneholdende både bolig og næring.

Ta kontakt med regionsdirektøren i ditt distrikt, se kontaktpersoner på norgesgruppeneiendom.no.

Se nærmere presentasjon av NorgesGruppen Eiendom