Våre samarbeidspartnere

Vi jobber helhetlig med vårt sponsor- og samfunnsstøttearbeid, og prioriterer å jobbe med veletablerte organisasjoner som kan være med på å støtte oppunder selskapets verdier og strategier.

Disse samarbeider vi med

 • Den Norske Turistforening

  Den Norske Turistforening

  NorgesGruppen og Den Norske Turistforening jobber sammen for at flere skal oppleve naturglede i Norge. NorgesGruppen og DNT ønsker å fremme sunn mat,

 • Leger Uten Grenser

  Leger Uten Grenser

  Leger Uten Grenser og NorgesGruppen samarbeider for å hjelpe underernærte barn i verden.

 • Kirkens Bymisjon

  Kirkens Bymisjon

  NorgesGruppen samarbeider med Kirkens Bymisjon om måltider og fellesskap for de som trenger det mest.

 • Naturvernforbundet

  Naturvernforbundet

  Norges Naturvernforbund ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon.

Andre samarbeidspartnere: 


Fairtrade Norge


Matstreif


Forskningsprosjekt "Typisk norsk"