Energispar

EnergisparNorgesGruppen fullførte i løpet av 2017 det mangeårige EKING-prosjektet (Energikutt i NorgesGruppen).

Samlet har 680 butikker redusert energibruken med 31 millioner kWh siden 2011. Det tilsvarer årsforbruket til 1200 eneboliger. Målet med EKING har vært at KIWI, SPAR, Joker og MENY skal nå sitt mål for energieffektivisering. Butikkene har installert lokk og dører på kjøl/frys, skiftet til LED-belysning, skiftet ut HFK-anlegg til CO2-anlegg og jobbet med bedre varmegjenvinning. Enova har støttet prosjektet med 24 millioner kroner.

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

I 2019 hadde NorgesGruppen god kundevekst, og driftsinntektene økte med 2,7 mrd. kroner. God kostnadskontroll i alle virksomheter bidro til fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling i et matmarked preget av lav vekst. Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft.