Investerer for nærmiljøet

Butikken er en av de viktigste institusjonene for å sikre mange små tettsteder med skole, barnehage og eldresenter over hele Norge.

Joker vinner kunder, tross sterk konkurranse fra blant annet lavpriskjeder og grensehandel. I NorgesGruppen har vi 500 Joker-kjøpmenn som skaper møteplasser i sine lokalmiljø. Butikkene er ofte den viktigste institusjonen for at bygda skal bestå med skole, barnehage eller eldresenter. De siste tre årene har Joker-kjøpmenn i NorgesGruppen investert til sammen en halv milliard kroner i oppgradering av sine butikker.

Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!