MENY satser på flere lærlinger

MENY har lidenskap for mat og dyktige fagpersoner og bidrar derfor i fagutvikling og utdanningsløpet for lærlinger.

Det er viktig å bidra til at elever innen både handel, butikkslakter- og sjømatfaget
får en læretid med relevant yrkespraksis. 

I 2017 hadde MENY 83 lærlingkontrakter og 68 butikker som er offentlig godkjente opplæringsbedrifter. Målet er 100 løpende lærlingkontrakter innen 2020.

Bilde: Jesper Nilsstua Ødegård fra MENY Skedsmokorset tok gull i Butikkslakter
for lærlinger i 2017.

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

I 2019 hadde NorgesGruppen god kundevekst, og driftsinntektene økte med 2,7 mrd. kroner. God kostnadskontroll i alle virksomheter bidro til fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling i et matmarked preget av lav vekst. Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft.