Mindre luft - mer varer

I 2017 etablerte vi et prosjekt for å øke fyllingsgrad med 15 prosent.

I 2017 etablerte vi et prosjekt for å øke fyllingsgrad med 15 prosent.

Hvis vi klarer å redusere forpakningene våre til å inneholde mindre luft, kan vi transportere flere varer på bilene våre og bruke mindre plast og andre emballasjematerialer.

Eksempelvis erstatter vi hermetikkbokser med firkantet tetrapack emballasje på egne merkevarer. Ett annet eksempel er Santa Maria, som leverer krydder til storhusholdningsmarkedet. De har gått over til firkantet papp-emballasje som ikke bare øker fyllingsgrad, men er et mer miljøvennlig emballasjemateriell.

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

I 2019 hadde NorgesGruppen god kundevekst, og driftsinntektene økte med 2,7 mrd. kroner. God kostnadskontroll i alle virksomheter bidro til fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling i et matmarked preget av lav vekst. Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft.