Simulering for å redusere svinn

Nok varer i hylla med minst mulig svinn.

Balansen mellom å ha nok varer og unngå svinn er viktig for alle butikker.
SPAR og Joker har derfor utviklet de digitale simuleringsverktøyene IButikk
og SPARSim hvor de ansatte får trene på nettopp dette. Medarbeiderne liker
treningsformen, og interessen for temaene er høy.

Bilde: Arnljot Aarflot, driftssjef i Joker Nord, hvor alle ansatte har gjennomført treningen

Års- og bærekraftsrapport

Års- og bærekraftsrapport

I 2019 hadde NorgesGruppen god kundevekst, og driftsinntektene økte med 2,7 mrd. kroner. God kostnadskontroll i alle virksomheter bidro til fortsatt stabil lønnsomhetsutvikling i et matmarked preget av lav vekst. Selskapet økte investeringene, og tok nye, viktige steg innen bærekraft.