Derfor forhandler vi med de store leverandørene

Derfor forhandler vi med de store leverandørene

NorgesGruppen kjøper inn varene til alle dagligvarebutikkene våre. Målet er at Meny, Kiwi, Spar og Joker skal ha det matvareutvalget du som kunde ønsker, til en så lav pris som mulig.
02. mars 2015

Våre butikker selger mat fra mer enn 1 000 leverandører. Hvert år forhandler NorgesGruppen med de største leverandørene med kjente merkevarer, blant annet Nestlé, Carlsberg, Orkla og Tine. Basert på markedstrender, historisk utvikling og forventninger for året som kommer, er målet med forhandlingene å komme til enighet med leverandørene om hvilke produkter og volumer NorgesGruppen skal kjøpe, samt til hvilke innkjøpspriser.

I forhandlingene har vi mulighet til å påvirke matvareutvalget. I fjor utfordret vi leverandørene på å sette sunnhet på dagsorden, og satt krav om å redusere saltinnholdet i maten og fjernet selv salt i all kjøttdeig.

Konkurransedyktige priser til forbruker
NorgesGruppen forhandler på innkjøpsprisene med de store leverandørene for å sikre konkurransedyktige priser til forbruker. Tall fra SSB viser at matprisene i flere år har steget mindre enn prisen på andre varer i samfunnet (se illustrasjon).

Hvis vi ikke hadde forhandlet med leverandørene, ville utvalget vært dårligere og prisene høyere. 

I forkant av forhandlingene bruker vi betydelige ressurser på forberedelser. Trender, spisevaner og forbrukeratferd fra inn- og utland analyseres og utviklingen av råvarer, valuta og andre innsatsfaktorer kartlegges. Dette gjøres for å etablere en forståelse for reell kostnadsutvikling og hvordan dette bør påvirke NorgesGruppens innkjøpspris. Det utarbeides grundig underlag for hver leverandør på utvikling og vekst inneværende år, sortimentsutvikling, gjennomførte initiativer og nyheters prestasjon. Alt dette gjøres for å sikre at NorgesGruppen kan tilby forbruker det riktige vareutvalget i butikkene.

Alle rabatter vi forhandler frem kommer forbruker tilgode. 

 

Tilby det vareutvalget forbruker ønsker
De mindre leverandørene inngår ikke i høstens hovedforhandlinger. NorgesGruppen søker kontinuerlig flere lokale leverandører med spennende varer som kan selges både lokalt og nasjonalt for å kunne tilby forbruker et spennende og variert sortiment.

NorgesGruppen er en viktig partner for norsk matproduksjon, og vi jobber aktivt med å samarbeide med lokale og regionale produsenter for å kunne tilby norske forbrukere et best mulig sortiment. Ifølge Nielsen 2014 oppfattes NorgesGruppen som best på lokalmat og spesialiteter.

Fra 2008 til 2013 har vareutvalget i butikkene økt med 38 prosent i Kiwi og 56 prosent i Meny. I en butikk med 12 000 varelinjer står omtrent 4 000 varelinjer for 80 prosent av salget. 

NorgesGruppen ønsker flere og ikke færre leverandører.

Årlige leverandørevalueringer
Forhandlingsprosessen skal være konstruktiv og basert på grundige analyser. Avtaler mellom NorgesGruppen og leverandører er skriftlige, og de største avtalene oversendes Konkurransetilsynet. Våre leverandører evaluerer oss årlig, der NorgesGruppen hvert år får gode tilbakemeldinger på blant annet evnen til å samarbeide og overholde avtaler.

Relaterte saker