Dette er NorgesGruppen

Dette er NorgesGruppen

Våre kjedekonsepter står på hver dag for å gjøre morgendagens handel billigere og bedre, inspirere til gode matopplevelser, og bidra til grønne og sunne valgmuligheter.

Vi har ulike kjedekonsepter i det norske markedet; lavprisbutikker, supermarkeder og distriktsbutikker. Våre konsepter i dagligvare er KIWI, MENY, SPAR og Joker. Deli de Luca, MIX og Jafs er servicehandelskonseptene. 

1 834 dagligvarebutikker over hele landet, hvorav 1 009 er kjøpmannseide, tilbyr mat- og drikkevarer fra hele spekteret av store internasjonale leverandører til norske lokale leverandører. Effektiv varelevering gjennom ASKO og et godt vareutvalg skal sikre kjøpmenn over hele landet et godt driftsgrunnlag.

NorgesGruppen sysselsetter 28 000 ansatte i egeneid virksomhet og nærmere 41 000 totalt når ansatte i kjøpmannseide butikker inkluderes.

Dagligvarekundene handler i snitt i 3,5 dagligvarebutikker i løpet av en måned. For å vinne kampen om kundene må våre kjedekonsepter lykkes på mange ulike parametere. 

Lave priser og gode tilbud
Ifølge undersøkelsen Norsk Spise­fakta 2018 er lave priser fortsatt vik­tigst for kundene. I 2018 befestet KIWI posisjonen som prisleder i bransjen ved å vinne flest prisundersøkelser, og å komme best ut på pris i våre undersøkelser (NG Kjedetracker). SPAR leverte 10-kroners-kampanjer med gode resul­tater, og relanserte First Price-utvalget i sine butikker tidlig i 2019. MENY hadde 500 varer til lav pris til enhver tid. Joker fikk god respons fra kundene på sine regelmessige kampanjer.

Sunnere, grønnere valg
Både Norsk Spisefakta og våre egne undersøkelser peker på at sunn mat og miljø er på topp blant kundenes prioriteringer. I 2018 fortsatte NorgesGruppen det systematiske arbeidet for å styrke folkehelsen ved å tilby sunnere produkter og fjerne salt, sukker og mettet fett fra matvarene. Kjedene løftet frem sunne produkter med priskutt og ny plassering, og ASKO har utviklet ernæringsrike måltider for barnehager. Flere eksempler på sunnere og grønnere valg, er å finne på de neste sidene.

Enkelhet vinner kunder
Raske og enkle måltidsløsninger er en trend som fortsatte å prege produkt­utviklingen i 2018. Middagsløsningene som ble prioritert i 2018, var blant annet GO’ middag på 1,2,3 i KIWI, Heat & Eat i MENY og IBOKS i SPAR. Deli de Luca lanserte flere sunnere matalternativer fra Deli’s Kitchen, deres eget kjøkken.

Netthandelen utgjør fortsatt en beskje­den del av omsetningen i NorgesGruppen, men vokste betydelig i 2018. MENY omsatte for tre ganger så mye på nett i 2018 som året før. I SPAR vokste nett­handelen med 82 prosent, og Joker opp­levde nær en firedobling i omsetningen på nett. Den kraftige veksten gjenspeiler at netthandelen er i en oppstartsfase. Etterspørselen er høy, men distribusjons­kostnadene utfordrer fortsatt lønnsom­heten i netthandel.

Skreddersydd tilbud og utvalg
Vareutvalget i norske og svenske butikker er ganske likt i sammenlignbare butikker (Menon, 2016). I Norge er MENY kjeden med det beste utvalget. MENY er opptatt av å inspirere til gode matvaner, og solgte rekordmye av sine premiumprodukter i 2018

Fremover vil NorgesGruppen legge større vekt på å tilpasse sortimentet i hver butikk til kundenes ønsker. Innsikt fra digitale verktøy og Trumf-programmet, vil gjøre det enklere å treffe kundene med utvalget og kvaliteten de ønsker eller er åpne for å prøve, vel vitende om at vi skal ivareta hensynet til personvernet i denne utviklingen.

Magasinet Matnyttig

Magasinet Matnyttig

Fremtidens matopplevelser krever nye løsninger