- Vi forhandler matvareprisene ned

- Vi forhandler matvareprisene ned

- Vi jobber hele tiden for å ha de laveste matvareprisene og det beste vareutvalget for å vinne kampen om kundene. Betingelsene vi fremforhandler med leverandører kommer kundene til gode gjennom lavere matvarepriser. Les intervju med konsernsjef Runar Hollevik her.

Den siste uken har Konkurransetilsynet lagt frem foreløpige funn fra en egen undersøkelse om innkjøpsbetingelser i dagligvaresektoren.

NorgesGruppen forhandler frem rabatter fra leverandører. Hvordan kommer dette kundene til gode?
Betingelser som vi forhandler frem kommer forbrukerne til gode i form av lavere matvarepriser. Vår lavpriskjede KIWI er prisleder i dagligvaremarkedet og har vunnet 10 av de 13 siste pristestene i VG. Dette viser at rabattene vi fremforhandler kommer kundene til gode gjennom lave priser. Over tid har matvareprisene ligget lavere eller på samme nivå som konsumprisindeksen. Siste år har matvareprisene økt med 0,4 prosent, mens konsumprisindeksen i samme periode er opp 1,8 prosent. Nordmenn bruker litt over 11 prosent av inntekten sin på mat- og drikkevarer. Det plasserer Norge blant landene med de laveste matvareprisene i Europa målt mot inntekt. NorgesGruppens kjeder skal alltid være konkurransedyktige på pris. Det har betydning for husholdningenes økonomi og er samtidig avgjørende for kundenes valg av butikk og vår lønnsomhet i et konkurransepreget marked.

Hvorfor får NorgesGruppen bedre betingelser enn konkurrenter fra enkelte leverandører?

Våre ambisjoner er å være kundens førstevalg, ha konkurransekraft i hele verdikjeden og å ha bærekraftig utvikling.Konkurransetilsynet har laget en egen utredning som viser at det i enkelte tilfeller er relativt store forskjeller i hvilke betingelser som leverandørene tilbyr sine kunder. At det er forskjell i innkjøpspriser viser at det er viktig å forhandle. Dersom vi ønsker å kjøpe større volum og flere varianter fra samme leverandør er det ikke overraskende at vi får gode betingelser. Merkevareleverandørene er også opptatt av geografisk nedslagsfelt. Vi er den aktøren som har den sterkeste distriktsprofilen, da vi er tilstede i 89 prosent av landets kommuner med over 1800 butikker. Dette innebærer at merkevarene styrker sin posisjon i hele Norge.

Hva er hensikten med forhandlinger mellom kjedene og leverandørene?
Forhandlinger med sterke leverandører er viktig for å klare å holde matvareprisene nede. NorgesGruppen ønsker gjennom forhandlingene å sikre det mest spennende og attraktive sortimentet i markedet til lavest mulig innkjøpspris. Forhandlingene er avgjørende for at NorgesGruppens butikker skal kunne tilby det sortimentet forbrukerne etterspør til konkurransedyktige priser innenfor både supermarked-, nærbutikk- og lavprissegmentet. Varekostnaden utgjør i snitt om lag tre firedeler av prisen kundene betaler for en vare. Lønninger til butikkansatte er nest største post, fulgt av transport, husleie, strømregning og andre driftskostnader. 

Hvor store er forskjellene i leverandørbetingelsene til de ulike dagligvarekjedene?
Det vet vi ikke, vi kjenner ikke til innkjøpsbetingelsene til våre konkurrenter. Kartleggingen fra Konkurransetilsynet viser at det er variasjoner, og tilsynet har ikke sagt noe om årsakene. NorgesGruppen har i varierende grad bedre betingelser enn våre konkurrenter. Konkurransetilsynet har kun sett på 16 av våre om lag 1100 leverandører. 

Har NorgesGruppen gjort noe ulovlig?
Tvert i mot. Når vi forhandler med sterke leverandører gjør vi en viktig jobb for forbrukerne, nemlig å bidra til å holde prisveksten på mat og drikke nede. Vi har selvfølgelig et bevisst forhold til konkurranseloven, og vi støtter et sterkt Konkurransetilsyn.

Bildet: Runar Hollevik viser frem ambisjonene til NorgesGruppen: Å være kundens førstevalg, ha bærekraftig og klimanøytral drift, og ha konkurransekraft i hele verdikjeden.

Mangfold og mennesker

Mangfold og mennesker

NorgesGruppen er en av landets største private arbeidsgivere. Konsernet omfatter et mangfold av virksomheter og har arbeidsplasser spredt over hele landet.