Gradvis tilbake til normalen

Gradvis tilbake til normalen

To måneder etter nedstengning av samfunnet ser vi et endret handlemønster, nye matvaner, lansering av nye digitale tjenester, samt redusert vareknapphet på varer i butikk. Nå begynner neste fase.

Det har vært en ny og endret hverdag for mange av våre kunder og ansatte, både innen dagligvare, servicehandel og servering. Inntektsgrunnlaget innenfor servicehandel og servering har vært helt eller delvis borte, samt at flere av våre kjøpmenn i hyttekommuner og på sentere har fått redusert sitt kundegrunnlag betraktelig. Det er svært gledelig å se at flere nå kan åpne opp igjen og at kundene gradvis kommer tilbake.

I en tid med mye usikkerhet og til dels situasjoner der mange kunder har handlet inn unormalt store mengder dagligvarer, er vi stolte av hvordan situasjonen totalt sett har blitt håndtert. Kundene og ansatte har tilpasset seg nye rutiner i butikkene, og sammen med leverandører og samarbeidspartnere har distributøren vår ASKO i samarbeid med alle våre 1800 butikker klart å opprettholde matvareforsyningen til hele landet i en krevende tid. Det er rikelig med varer i butikkene, og vi vender gradvis tilbake til en normalsituasjon.

Matforsyning er en samfunnskritisk funksjon, og vi opplever at den tette dialogen med myndighetene har vært en god støtte for oss. Myndighetene har vært særlig opptatt av matforsyningsgraden til alle deler av landet og har bidratt med nyttig informasjon om situasjonen underveis, og vi har fra vår side bidratt med løpende informasjon om forsyningssituasjonen og smittevernstiltakene vi har gjennomført.

Endrede handlevaner og økt kapasitet innen netthandel
Dagligvarekundene fortsetter å handle sjeldnere enn før, og det handles mer for hvert kundebesøk. I tillegg ser vi at kundene baker mer og lager mer mat fra bunnen av. Det er naturlig når flere måltider lages hjemme. Dette vil antagelig nå normalisere seg, etter hvert som serveringsmarkedet gradvis gjenåpnes.

Covid-19-situasjonen har bidratt til stor omsetningsøkning innenfor netthandel. Vi har økt kapasiteten vår for å kunne tilby netthandel til flere kunder enn før. MENY netthandel leverer til ca. 65 prosent av hele Norges befolkning og har ca. 9 000 varer tilgjengelig. De tilbyr nå også matkasser på nett, og det er gledelig å se at MENY netthandel håndterer den økte trafikken på en utmerket måte.

Kundene våre kan dele handlelisten sin digitalt med venner, familie og naboer. Det har vært nyttig i disse dager, når mange trenger hjelp til å handle.

Smittevernstiltak fortsetter
Det er svært viktig at våre medarbeidere og kunder kan ferdes trygt i butikken, derfor har vi iverksatt nødvendige smitteverntiltak. Vi får hyggelige tilbakemeldinger fra kundene våre om at tiltakene er nyttige og at de fungerer. Det er f.eks. hyppig vasking og rens av handlevogner, kurver og alle flater i butikkene. Vi har innført gulvmerking med minst 1 meter avstand mellom kundene og pleksiglass som skjerming i alle kassene. I de minste butikkene har vi innført en grense på maks åtte kunder i butikken samtidig. Vi har flere steder egne åpningstider for særlig utsatte grupper. For kundene våre over 65 år eller i risikogruppen for covid-19, har flere butikker innført egen handletid.

Takk til alle kundene våre som har tilpasset seg situasjonen og fulgt anbefalingene våre og fra myndighetene, og en stor takk til alle våre 40 000 ansatte som har stått på døgnet rundt den siste tiden for å sikre matforsyningen i hele landet!

Med vennlig hilsen
Runar Hollevik, konsernsjef NorgesGruppen


Les også:

Podcast: Hvordan har korona-situasjonen påvirket NorgesGruppen, og hvordan ser fremtiden ut?

- NorgesGruppen søker ikke kontantstøtte 

- Fakta om dagligvare