illustrasjonsbilde
Våre samarbeidspartnere

Naturvernforbundet

Norges Naturvernforbund ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon.

 

 

NorgesGruppen inngikk en samarbeidsavtale med NNV første gang i 2007.

Naturvernforbundet arbeider for å beskytte natur og miljø slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen. De er opptatt av et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men jobber spesielt med områdene områdevern, klima, energi og samferdsel.

NorgesGruppen har hatt stor nytte av et faglig samarbeid med Norges Naturvernforbund i ulike miljøprosjekter.

 

Se også www.naturvernforbundet.no