Styret i NorgesGruppen ASA

Styreformann:

Knut Hartvig Johannson (1937)
Styrets leder i Joh. Johannson AS, som innehar 29 760 242 aksjer i NorgesGruppen.

Styremedlemmer:

Gisele Marchand (1958)
Administrerende direktør i Advokatfirmaet Haavind AS.
Styremedlem i Scatec Solar ASA og i Boligbygg KF
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Guri Størvold (1976)
Rådgiver i Zynk Communication & Leadership AS
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Ørjan Svanevik (1966) 
Daglig leder i Oavik Capital AS
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Sverre Lorentzen (1944)
Direktør og innehar styreverv i Brødrene Lorentzen AS og deres datterselskap.
Antall aksjer i NorgesGruppen: 3 600 000

Lise Hanne Midtgaard (1959)
Kjøpmann, SPAR Hurdal
Antall aksjer i Norges Gruppen: 0

Hilde Vatne (1965)
Regionsdirektør JM Norge AS 
Styreverv i flere eiendomsutviklingsselskaper i regi av JM Norge
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Jan Magne Borgen (1950) 
Kjøpmann og innehar styreverv i egne selskaper.
Antall aksjer i NorgesGruppen: 983

Ansatte-representanter:

Mats Gunnar Knudsen (1986) - styremedlem
Butikksjef Kiwi Skedsmokorset

Hanne-Beathe Halvorsen (1963) - styremedlem
Ferskvaremedarbeider, Meny
Hovedtillitsvalgt for Meny 

Stian Kvalvaag (1980) - observatør
Ansattevalgt observatør
Konserntillitsvalgt ASKO Norge AS
Styremedlem ASKO Midt-Norge AS
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0

Cecilie Blindern Myhre (1965) - observatør
Ansattevalgt observatør
Markedssjef i NorgesGruppen Detalj AS
Antall aksjer i NorgesGruppen: 0