- Ikke et folkekrav om søndagsåpne butikker

En fersk undersøkelse på oppdrag fra NorgesGruppen viser at det ikke er et folkekrav om at dagens regler på søndagsåpne butikker skal liberaliseres.
12. februar 2013

NorgesGruppen er usikre på om norske forbrukere er veldig opptatt av at matbutikker skal holde åpent på søndager. 42 prosent stiller seg positive til dagens regelverk. 45 prosent er negative, viser den landsrepresentative undersøkelsen.

- På den ene siden er det krevende for et stort supermarked å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til å betjene ferskvaredisker til søndagsåpne butikker, sier Bård Gultvedt i NorgesGruppen. Det er heller ikke sikkert at det er spesielt lønnsomt for matbutikker i utkant-Norge å holde søndagsåpent. Vi tror en generell liberalisering av regelverk kan føre til at mange matbutikker velger å holde åpent, selv om det lite trolig er lønnsomt, i frykt for at man taper kunder til konkurrenten ved å holde stengt, sier Gultvedt videre.

- På den annen side er det relativt ukomplisert for en liten butikk i en stor by å holde åpent på søndager. Samtidig svarer 17 prosent at de samlet sett vil handle mer om butikkene blir søndagsåpne, forteller Gultvedt.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Infact for NorgesGruppen, viser følgende hovedfunn:

  • 42 prosent stiller seg positive til dagens regelverk. 45 prosent er negative. Differansen er innenfor feilmargin. Det er verdt å merke seg at yngre mennesker er mer positive til dagens regler enn eldre.
  • På spørsmålet ”Hvor tilfreds er du med situasjonen for søndagsåpne dagligvarebutikker som den er i dag?”, svarer 22 prosent at de er svært tilfreds. 11 prosent svarer at de er svært utilfreds.
  • 48 prosent mener det bør være restriksjoner på søndagshandel knyttet til tid. 21 prosent vil på ingen måte ha restriksjoner på søndagshandel. 9 prosent vil ha begrensninger ut fra butikkens størrelse.
  • 25 prosent svarer at de på ingen måte vil benytte seg av søndagsåpne butikker. 15 prosent svarer at de i svært stor grad vil benytte seg av søndagsåpne butikker.
  • 17 prosent sier at de samlet sett vil handle mer om butikkene er søndagsåpne. 70 prosent svarer nei på dette spørsmålet.
  • I overkant av 60 prosent tror åpningstidsreglene i dagligvarebransjen er liberalisert om 10 år. 15 prosent tror reglene vil være som i dag.

Det er i dag cirka 300 søndagsåpne butikker. Kiwi har idag 101 søndagsåpne butikker. 70 av disse er såkalte Brustadbuer. 30 er permanente søndagsåpne butikker.

Undersøkelsen er utført av Infact AS med et landsrepresentativt utvalg på 1000 respondenter.