- Myndighetene må kreve bransjedialog

Hovedorganisasjonen Virke og dagligvarehandelen foreslår at regjeringen bidrar til et bransjeutvalg som kan diskutere prinsipper og retningslinjer for god handelsskikk.
24. mai 2012

Virke har sendt brev til de tre statsrådene Lars Peder Brekk, Rigmor Aasrud og Inga Marte Thorkildsen.
- Både leverandørene og dagligvarebransjen er nå tjent med at vi setter oss ned sammen for å finne ut hvordan vi kan komme videre. Det må uansett gjøres en innsats for å klargjøre hva som legges i begrepet god handelsskikk, sier Vibeke Madsen, administrerende direktør i Virke. 

- Et bransjeutvalg vil være til det beste for omdømmet til både leverandører og handel. Ingen er tjent med at leverandørene skyver spørsmål om lov foran seg, det forhindrer dialog.

Virke ber derfor regjeringen gi både leverandører og dagligvarehandelen en tydelig anmodning om å komme i dialog i form av et bransjeutvalg. Virke forslår også at både konkurranse- og forbrukermyndigheter deltar i dette utvalget.