3 av 4 sjekker ikke saltinnholdet i maten

Nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. En ny undersøkelse avdekker at 3 av 4 heller ikke sjekker saltinnholdet i maten de spiser. Det kan ha store helsemessige konsekvenser.
05. juni 2014

I en representativ undersøkelse med 1391 respondenter som er utført blant NorgesGruppens Trumf-kunder, avsløres nordmenns holdning til salt. 2 av 3 opplyser at de synes det er viktig eller svært viktig å redusere saltinntaket, men likevel sjekker kun 25 prosent saltinnholdet i maten de spiser. Det til tross for at 3/4 av saltet folk får i seg kommer fra industribearbeidede varer og mat på serveringssteder.

-  Å redusere saltinntaket er et av de mest effektive virkemidlene vi kan gjøre for å bedre folkehelsen. I Danmark har den anerkjente ernæringsforskeren Ulla Toft beregnet at en reduksjon i saltforbruket med 25 prosent vil kunne spare over 1000 liv i året, sier Aina Marie Lien, ernæringsfysiolog i NorgesGruppen.

Setter saltkrav til leverandørene
NorgesGruppen presenterer i dag sin helse- og ernæringsstrategi på et helseseminar hvor blant annet helseminister Bent Høie (H) deltar. Et av målene til NorgesGruppen er å redusere saltmengden i de varegruppene som bidrar med mest salt med 15 prosent innen 2017.

-  Nær annenhver kunde handler i en av våre butikker. Det gir oss stor innflytelse over folks spisevaner. Sammen med både leverandører og myndigheter ønsker vi å sette felles mål for reduksjon av salt. Vi vil samtidig lage systemer for å overvåke utviklingen, forteller Lien videre.

Bedre merking fra desember 2014
Det er grundig dokumentert at høyt saltinntak gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Dette vet mange forbrukere, men når de ikke vet hvor mye salt produktene inneholder, kan man forstå at mange ikke klarer å redusere saltforbruket sitt. Derfor er det viktig med tydeligere og enklere merking. Dette vil bli forbedret med nye felles merkeregler i EU og Norge. Fra desember 2014 skal mengden salt oppgis, og informasjonen skal bli lettere å lese.

-  I dag er merkingen av salt i maten ikke obligatorisk. Vi er positive til det nye EU-regelverket for merking av salt. Det gjør det enklere for folk å sjekke saltinnholdet i maten, forteller Lien.

Om NorgesGruppens helse- og ernæringsstrategi
Strategien omfatter alle NorgesGruppens profilhus, egne merkevarer og selskapets innkjøpsavdeling. Strategien har tre fokusområder med tilhørende konkrete målsetninger frem mot 2017: Øke salget av frukt/grønt, grovt korn og fisk, redusere salt og sukker, og balansere utvalg, egne merkevarer og informasjon

Om salt
I gjennomsnitt spiser nordmenn 10 gram salt daglig. Det er dobbelt så mye som anbefalt. Over tre fjerdedeler av saltet folk får i seg kommer fra industribearbeidede matvarer og mat på serveringssteder. Verdens Helseorganisasjon mener at kutt i saltforbruket er blant de mest kostnadseffektive helsefremmende tiltakene som kan gjøres.