40 % markedsandel for NorgesGruppen

Ferske tall fra Nielsens dagligvarerapport viser at NorgesGruppen fortsetter å ta markedsandeler. I 2009 nådde markedandelen for første gang 40 %.
01. mars 2010

NorgesGruppens markedsandel økte med 0,2 prosentpoeng fra 2008 til 2009, og tallet viser nå 40 % blank.

Konsernsjef Sverre Leiro er svært godt fornøyd med at NorgesGruppen igjen økte sin markedsandel i 2009.
- Vi har faktisk vist årlig vekst siden 1995, og er den eneste grupperingen som kan vise til konstant vekst gjennom over 10 år.

Leiro er glad for å se at NorgesGruppen øker sin markedsandel tross utfordringer i markedet:
- Vi kjenner alle til utfordringene supermarkedene hadde forrige år og den ekstra drahjelp dette ga lavprissegmentet. Jeg er derfor glad for at NorgesGruppen opererer flere kjedekonsepter, i godt samarbeid med selvstendige kjøpmenn, slik at vi samlet står trygt. Det gjør oss mer robuste og mindre avhengig av hvordan markedet tidvis endrer seg, sier Sverre Leiro.

Totalt økte omsetningen i dagligvarehandelen med 6,2 prosentpoeng. Veksten tilskrives delvis prisveksten og delvis vekst i volum.

Pressemeldingen fra Nielsen følger vedlagt. Den viser også fordelingen mellom de ulike grupperingene, og en grafisk fremstilling av utviklingen i markedandeler de siste årene.

Se også:

Pressemelding Nielsen(pdf)