Aksjehandel og fremtidig samarbeid i Dagrofa

NorgesGruppen ASA og Skandinavisk Holding A/S har sammen med KFI erhvervsdrivende fond kommet til enighet om NorgesGruppens overtakelse av Skandinavisk Holdings aksjepost på 55 % i Dagrofa AS.
21. januar 2013

Partene har underskrevet avtale om pris, vilkår og fremtidig samarbeid som forutsetter at berørte danske kjøpmenn støtter opp om avtalen, og at de danske konkurransemyndighetene gir sin godkjennelse.

Etter å ha gjennomført en grundig due diligence-prosess er det mellom NorgesGruppen, Skandinavisk Holding og KFI inngått en betinget avtale om at NorgesGruppen kjøper aksjeposten til Skandinavisk Holding. Det er samtidig inngått en eieravtale og samarbeidsavtale mellom NorgesGruppen og KFI vedrørende det fremtidige eierskap og samarbeid i Dagrofa, herunder om kjøpmennenes inntreden i eierkretsen. Ettersom det skal inngås avtaler med kjøpmennene i Spar og SuperBest, samt at man skal få godkjennelse fra konkurransemyndighetene, forventes det at en endelig avtale først kan gjennomføres i løpet av første halvdel av 2013.

Såfremt det oppnås en tilstrekkelig tilslutning fra kjøpmennene i Spar og SuperBest, vil NorgesGruppen gjennomføre kjøpet av aksjeposten fra Skandinavisk Holding i Dagrofra. KFI fortsetter som medeier i Dagrofa. NorgesGruppen og KFI ønsker at kjøpmennene skal bli medeiere i Dagrofa. Kjøpmennene vil derfor bli tilbudt  en eierandel i Dagrofa, som størrelsesmessig avhenger av kjøpmennenes grad av tilslutning. Hverken NorgesGruppen eller KFI vil i det etterfølgende eie mer enn 50% av Dagrofa.

For ytterligere spørsmål, kontakt konserndirektør Per Roskifte: tlf. 41 51 65 00