Åpnet nytt lager for Vestlandet

ASKO Vest kunne fredag 5. oktober invitere tl offisielle åpning av sitt nye og moderne lager i Arnadalen utenfor Bergen. Lageret skal betjene kunder over hele Vestlandet og møter fremtidens krav til distribusjonsleddet.
12. oktober 2007

Det nye bygget er resultatet av en prosess som har tatt 10 år. Det har vært nedlagt et betydelig arbeid fra mange for å gjøre Arnadalen Terminalområde tilgjengelig for næringsvirksomhet. Prosessen med etablering i Arnadalen ble påbegynt etter en vurdering av ulike lokaliseringsalternativer. Hovedtyngden av inntransporten til lageret kommer fra øst. I forhold til lagrene på Midtun ”stoppes” nå tungtrafikken tidligere, og reduserer dermed belastningen på veinettet.

ASKO Vest AS la også til grunn at Arnadalen er et naturlig knutepunkt for Bergensområdet, og at det lå til rette for etablering av flere logistikkbedrifter. Det nye lageret har betydelig større areal enn lagrene på Midtun som samlet utgjorde 18.000 m2. Den nye grunnflaten er i underkant av 30.000 m2, og gir rom også for BAMAs frukt og grønt.

Møter nye krav til distribusjon

Utviklingen innenfor distribusjon av mat kjennetegnes av korte ledetider. Dette gjør at dagens lagerbygg må ivareta lagerføring på ulike temperatursoner, samt gi plass for transitløsninger – dvs. varer som kommer inn ferdig plukket, sammenstilles på varetorg og kjøres ut til kunden innen 3-4 timer sammen med øvrige varer.

Andelen ferskvarer er også sterkt økende og stiller nye krav til temperatursoner, sammenstillingsareal og leveringsfrekvenser. Det nye lageret ivaretar kravene til dagens distribusjon.

 

ASKO Vest AS benyttet også anledningen til å takke hovedentreprenør Huure for et meget godt samarbeid, og likeså Bergen Kommune, Bergen Tomteselskap, BAMA og alle ansatte.

 

Fakta

  • Samlet er det 480 personer på heltid og deltid i det nye bygget, hvorav ASKO Vest AS sysselsetter ca 300 ansatte.
  • Bygget er konstruert slik at bygningskroppen kan utvides med 11.000 m2 fordelt på ulike temperatursoner.
  • ASKO Vest AS vil lagerføre ca 11.000 varelinjer, øvrig sortiment vil være transit.
  • Nybygget var budsjettert til Kr 360.000.000 (ex. Inventar og utstyr). Anlegget blir ferdigstilt noe under budsjett.
  • ASKO Vest AS anlegg betjener kunder Fra Nordfjorden i nord til Åkrafjorden i sør.
  • Ukentlig betjenes 330 dagligvarekunder, og 1200 kunder på storhusholdning og service (storhusholdning er hoteller, sykehus, sykehjem, kantiner og restauranter, mens service er kiosker og bensinstasjoner).

Kontaktperson

Edvin Nilsson, NG-direktør, mobil nr 90830675