Åpning av Matsentralen i Oslo

Etter pådriverkraft fra blant annet NorgesGruppen åpnet i dag Norges første matsentral i Oslo.
02. september 2013

Matsentralen er et samarbeid mellom dagligvarehandelen, industrien og de frivillige organisasjonene, med Kirkens Bymisjon, Blåkors og Frelsesarmeen i spissen.

Matsentralen skal sørge for distribusjon av matvarer til organisasjoner som deler ut eller serverer mat til fattige og vanskeligstilte.

Hvert år kaster vi i Norge over 300 000 tonn mat som kunne ha vært spist. Det er et etisk dilemma i en verden med en milliard sultende, og stadig mer synlig problem i forhold til utslipp av klimagasser.

Opprettelsen av matsentralen er et positivt bidrag for de ideelle/frivillige organisasjonene, for aktørene i matverdikjeden og for samfunnet generelt.  NorgesGruppen er derfor stolt bidragsyter til etableringen og skal fortsette å være det i fremtiden.

Våre konsepter skal bidra til at dette blir en suksess for byen, miljøet, organisasjonene og butikken.